Hjem
Aktuelt

Personlig tro i offentlig debatt

Forholdet mellom offentlig debatt, ytringsfrihet og den enkeltes livssyn er tema på åpent seminar onsdag.

Hovedinnhold

Åpen og fri debatt har vært sentrale idealer i mediebildet i høst, i lys av ekstremisthandlinger som har rystet landet. Toleranse og religionsfrihet fremholdes som viktige verdier å streve mot for å opprettholde et velfungerende demokrati. Men hvordan går det når personlig tro og religiøse verdier brukes i den offentlige debatten, og bør de holdes utenfor?

Livssyn og konflikt

- De fleste støtter opp om politisk deltakelse, toleranse og frihet som viktige verdier og honnørord i et demokratisk samfunn. Men hva betyr verdier som frihet, deltakelse og toleranse rent konkret for utformingen av politiske diskurser i et multikulturelt og fler-religiøst samfunn? spør Henriette Sinding Aasen, faglig koordinator i Demokrati og rettstat ved UiB.

Enkelte ønsker en helt saklig offentlig debatt uten innslag av tro og livssyn.

- Spørsmålet er om man skal tilstrebe en offentlig debatt mest mulig renset for religiøse eller livssynsbaserte utsagn, og hvorvidt det overhodet er realistisk. Og videre om en slik strategi vil være en god vei for å sikre sosial integrasjon og motvirke konflikt.

Etter 22.juli

Prominente akademikere fra inn- og utland vil holde foredrag og debattere, og det åpnes til slutt for debatt i plenum. Blant gjestene er dr. philos. Os Guinness fra Oxford Center of Christian Apolegetics. Guinness har forfattet 25 bøker og regnes som en ledende kristen stemme i debatten om forholdet mellom tro, offentlighet og kulturforskjeller i Europa og USA.

Elisabeth Eide tar i sitt foredrag "Ideas of Purity and Diversity. Media and Migration in a Post-22-7 Perspective" for seg etterspillet fra terrorhandlingene i juli.

Seminaret Troens plass i det offentlige rom finner sted i auditorium 2 på Det juridiske fakultet, onsdag 9. november fra kl 19.00.