Hjem
Aktuelt
Søkertall

Sterk konkurranse om studieplassene

Universitetet i Bergen har i år det høyeste søkertallet siden man gikk over til et nasjonalt samordnet opptak. Realfag, språkfag og lektorutdanningen opplever sterk vekst.

Hovedinnhold

 UiB er tildelt flere studieplasser i år, og øker derfor antallet tilbud med 7 prosent fra i fjor. Totalt gir UiB 6504 nye studenter tilbud om studieplass. 

- Vi øker antall tilbud i flere fag, blant annet i jus, realfag, samfunnsfag, språkfag og til lektorutdanningene sier viserektor for utdanning Kuvvet Atakan.

- Vi er glade for at vi kan gi flere søkere tilbud om god, forskningsbasert utdanning. Det er særlig gledelig med økningen innen realfag, språkfag og til lektorutdanningene. Dette er fagområder som har hatt et særlig fokus både nasjonalt og lokalt i flere år.

UiB har i år 8676 førsteprioritetssøkere, det høyeste antallet noensinne. Det er fremgang ved de fleste fakultet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har den største økningen på hele 15%, mens det er Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har flest førsteprioritetssøkere totalt (1932) og som sender ut flest tilbud (1713). Det juridiske fakultet har som tidligere år størst antall førsteprioritetssøkere per studieplass med 4,1.

Realfag i fortsatt vekst

Realfagene opplevde i år en økning i antallet førsteprioritetssøkere på 10 prosent. Dette har gitt flere kvalifiserte søkere enn tidligere og gjør, i tillegg til flere studieplasser, at UiB i år kan sende ut flere realfagstilbud. Særlig økning er det på biologi, molekylærbiologi, geovitenskap, fiskehelse og innenfor teknologifagene. 

Fremmedspråk populært

Språkfagene til UiB er også blant de fagene som opplevde en sterk økning i antall søkere. Spesielt var det nye studieprogrammet i japansk populært. Samlet er det tilbudt 22 prosent flere studieplasser i språkfagene. Spansk og arabisk øker mest, mens de tradisjonelle språkfagene også har gode tall.

Flere vil bli lektor

Også interessen for UiBs lektorutdanninger er økende i år, og fører til at det samlet sett kan gis 18 prosent flere tilbud om plass på disse utdanningene i år enn i fjor. Det er lektorutdanningene i realfag og fremmedspråk som opplever størst økning.

Kontaktpersoner
Rektor Sigmund Grønmo, mobil 957 70 068
Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan, mobil 958 77 982

For mer informasjon
Per-Arne Larsen, tlf. 55 58 98 60, mobil 996 42 262

For mer informasjon om tall og poenggrenser for UiB og landet for øvrig besøk Samordna opptak