Hjem
Aktuelt

Markering av 130 nyutdannede jurister

Fredag 14. juni hedrer Det juridiske fakultet i Bergen sine nyutdannede jurister. Finlands ambassadør til Norge, Maimo Henriksson, er gjestetaler.

Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm

Hovedinnhold

Det avsluttende kandidatarrangementet er en høytidelig feiring av årets kandidater. Studenter som har avsluttet, eller avslutter, mastergraden høsten 2012 eller våren 2013 blir markert og premiert med navneopprop, taler og musikalske innslag.

Dekan Asbjørn Strandbakken ønsker å gi studentene et internasjonalt perspektiv når de forlater universitetet som ferdigutdannede jurister, og har derfor de siste årene invitert ambassadører fra land som er særlig viktige for Norge til å tale for studentene.

– Vi prøver å få jurister i internasjonale posisjoner til å løfte frem aspekter som viser studentene hvor internasjonal jussen har blitt. De tre siste årene har vi hatt ambassadører fra Canada, Kina og USA, og i år har vi invitert Finlands ambassadør. Maimo Henriksson er i en viktig posisjon med interesser i Norge, og hun har et internasjonalt perspektiv på juristyrket, sier Strandbakken.

Hvert år avslutter ca. 300 jusstudenter sin femårige mastergrad i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. 130 studenter med følge er påmeldt til kommende fredags arrangement.

Tid og sted for kandidatarrangementet

Fredag 14. juni kl. 17–19

Auditorium 1, Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1

Program

Dekan Asbjørn Strandbakken ønsker velkommen

Tale til kandidatene ved ambassadør Maimo Henriksson, Finland

Musikk med studenter fra Griegakademiet

Opprop av kandidater og håndslag

Musikk ved studentkoret Culpa

Tale på vegne av kandidatene

Utdeling av foreleserprisen ved Juridisk studentutvalg

Musikk ved Force Marsjør Juzz-Band

Mottakelse i Audun Hugleiksons hall

Kontaktpersoner

Asbjørn Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet, tlf. 481 62 681

Sigrid Haugros, førstekonsulent ved Det juridiske fakultet, tlf. 55 58 96 68