Hjem
Aktuelt
Kreftforskning

Et kraftsenter for kreft

Universitetet i Bergen blir med i Oslo Cancer Cluster, som nå blir et nordisk kraftsenter innen utvikling av morgendagens kreftmedisiner.

Hovedinnhold

– Vi setter stor pris på et enda tettere samarbeid med kreftforsknings- og utviklingsmiljøet i Bergen. Dette vil styrke det nasjonale samarbeidet innen kreft, og bidra til å posisjonere Norge internasjonalt.

Det sier Jónas Einarsson, styreleder i Oslo Cancer Cluster og administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse.

Spennende samarbeid

Også rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen er glad for den nye avtalen:

– Vi setter stor pris på vårt nye medlemskap i Oslo Cancer Cluster. Dette er svært interessant og verdifullt for flere av Universitetet i Bergens fagmiljøer. Både fagmiljøene og ledelsen ved UiB ser frem til spennende samarbeid i tiden som kommer, sier han.

Oslo Cancer Cluster (OCC) er en såkalt klynge for kreftforskning og utvikling, som i dag har 62 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Medlemmene består av forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter, pasientorganisasjoner og andre aktører på feltet. OCC er et av tolv Norwegian Centres of Expertise, miljøer som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt.

Kraftsenter i Norden

Et av arbeidsfeltene til OCC er å få mer midler til kreftforskning, samt for å korte ned den tiden det tar å teste ut nye kreftlegemidler og diagnostiske verktøy innen klinisk utvikling.

– Ved at Universitetet i Bergen nå er med i Oslo Cancer Cluster, blir vi et kraftsenter i Norden innen utvikling av morgendagens kreftmedisiner og bioteknologinæringen i Norge, sier Jónas Einarsson.

For tiden er klyngen også i ferd med å bygge en innovasjonspark like ved det nye forskningsbygget på Radiumhospitalet i Oslo, som vil samle hele kreftforsknings- og uviklingsmiljøet i Oslo under ett tak.