Hjem

Aktuelt

Forskerpris til landets yngste professor i kirurgi

Arbeid av "stor vitenskapelig eller sosial betydning", gjør at Kjetil Søreide mottar Falchs Juniorpris for yngre forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

Hovedfokus i Søreides forskning er kreftsykdommer innen mage-tarm området.
Hovedfokus i Søreides forskning er kreftsykdommer innen mage-tarm området.

Prisen er på 50 000 kr.

Hovedfokus i Søreides forskning er kreftsykdommer innen mage-tarm området. Denne forskningen har resultert i hoved- eller medforfatterskap på rundt 100 publikasjoner i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrift. Metodene spenner fra større nasjonale registerstudier til arbeider med mindre pasientgrupper hvor kliniske data og basalkunnskap knyttes sammen for å finne den behandlingen som gir best resultater for pasientene.

Formidabel forskningsproduksjon

Søreide har tross sin unge alder en formidabel forskningsproduksjon, og han ble i 2011 landets yngste professor i kirurgi, bare fire år etter at han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet handlet om risikofaktorer ved tykktarmskreft og forstadier til kreft. Han har siden fortsatt med såkalt translasjonell kreftforskning, der laboratoriekunnskap knyttes til kliniske, pasientnære resultater.

Som kirurg er han opptatt av å bedre kunne forstå forskjell i sykdomsforløp og prognose hos kreftpasienter. Noe som har opptatt forskergruppen er betydningen av lymfeknuter ved tykktarmskreft. De har sett på hvordan valg av kirurgi, forskjeller hos pasienten og variasjoner i genene påvirker om pasienten får et godt eller dårlig sykdomsforløp.»

Forsker på akutte tilstander

I tillegg til kreftforskning har han hatt utbredt forskningsaktivitet innen akutte tilstander og skader, som utgjør en stor andel av kirurgiske pasienter i norske sykehus. Søreide har bl.a. vært med i nasjonale og internasjonale prosjekter på traumepasienter, og er hovedveileder for et prosjekt på pasienter med sprukket magesår (ulcus perforans).

Søreide er veileder for flere ph.d.-kandidater og leder et større forskningsprosjekt som involverer både klinikere og molekylærbiologer i Kirurgisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus. Søreide og forskningsgruppen samarbeider i økende grad med nasjonale samarbeidspartnere, samt forskningsgrupper i utlandet.

Personalia

Kjetil Søreide (f. 1977) er utdannet lege i Freiburg Tyskland og jobber som kirurg ved Stavanger Universitetssjukehus, og som professor i kirurgi ved Klinisk institutt 1 ved UiB. Han disputerte i 2007 på tema om biomarkører og risiko ved tykktarmskreft. Han er en av redaktørene i Europas ledende kirurgitidsskrift, British Journal of Surgery, og har hatt redaksjonsverv i flere norske og skandinaviske tidsskrift. Han er gift med Annbjørg, og sammen har de sønnene Jonas (6), Erling (4), og Tobias (2).

Tidspunkt og sted for utdeling:

Prisen deles ut 29. mai kl 10:00

Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies Vei 91.

 

 

Kontaktinfo:

Kjetil Søreide, epost: ksoreide@mac.com, telefon: 922 81 557