Hjem
Aktuelt

I skyggen av atomskyen

Elaine Scarry vil bruke det vakre som redskap i kampen mot det destruktive. Spesielt er hun bekymret for trusselen som atomvåpen utgjør.

Harvard-professor Elaine Scarry er invitert til Bergen av institutt for sosialantropologi, som med dette sparker i gang en forelesningsrekke under vignetten ”Bergen Lectures in Critical Social and Political Inquiry”. På tirsdag 27. september kl. 15.15 holder Scarry et foredrag kalt ”Beauty and the Pact of Aliveness” på Sydneshaugen skole.

Appell utover akademia

– Tanken bak Bergen Lectures er å få til to-tre store offentlige forelesninger hvert år. Ikke bare akademikere, men folk som kan skape tankevekkende debatt. Folk som gjennom sitt arbeid tar opp og drøfter sosiale og politiske temaer i samfunnsdebatten, sier professor Bruce Kapferer.

– Dette er den første i serien og målet er å finne foredragsholdere som vi mener har interesse for et publikum langt utover akademia, fortsetter Edvard Hviding, instituttleder på sosialantropologi.

Kapferer er primus motor for å etablere forelesningsrekken.

– Vår neste foredragsholder etter Scarry er John Pilger. Han er ikke akademiker. Faktisk så liker han ikke engang akademikere, sier Kapferer spøkefullt om journalisten Pilger.

Ambisiøst prosjekt

For å kickstarte prosjektet kommer de to første forelesningene tett på hverandre nå i høst. Deretter er tanken å ha én stor forelesning hvert semester. Kapferer og Hviding har nemlig store ambisjoner for forelesningsrekken sin.

– Akkurat som vi har fått en stor internasjonal begivenhet som Holbergprisen, så vil vi ha noen store forelesninger som plasserer Bergen på kartet internasjonalt, sier de og understreker at de ikke vil begrense foredragsholdere til samfunnsvitenskapene eller humanistiske fag men hente inn folk fra en bredest mulig bakgrunn.

Skjønnhet og smerte

Rektor Sigmund Grønmo vil sammen med Kapferer introdusere Scarry på tirsdag.

– Det er viktig å få frem at sosial urettferdighet vil være et hovedtema for forelesningene og at vi velger ut foredragsholdere som kan bidra med friske tanker om dette temaet, sier Hviding.

Scarry er kanskje ikke et husholdningsnavn her hjemme, og på Harvard bærer hun den noe uortodokse tittelen professor i estetikk og allmenn verditeori. Men med sine teorier, som går på tvers av fagdisipliner, representerer hun nettopp denne grensesprengingen som Bergen Lectures skal fange.

– Det er ikke lett å oppsummere hennes ideer i en setning eller to, innrømmer Kapferer på spørsmål om hva vi kan forvente å høre Scarry snakke om i Bergen. – Selv oppdaget jeg henne i Berlin, der jeg møtte henne på en stor konferanse. Hun er en fantastisk foredragsholder!

Hennes sentrale teser kretser rundt forholdet mellom skjønnhet, smerte og rettferdighet. I Bergen vil hun drøfte hvordan det vakre kan virke som et kamprop for sosial rettferdighet og hun vil presentere tre måter for hvordan skjønnhet kan få oss til å reparere klodens smerte og hvordan å styrke demokratiet.

Kropp og smerte

Scarry fikk sitt store gjennombrudd med boken ”The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World” (1985) og etablerte sin posisjon gjennom bøker som ”On Beauty and Being Just” (2001) og ”Dreaming by the Book” (1999). Hun gav i år ut boken "Thinking in an Emergency".

Hun har helt siden sitt akademiske gjennombrudd midt på 80-tallet vært kjent som en skarp kritiker av amerikansk atompolitikk og aggressive utenrikspolitikk. Dette har gitt henne tilhengere på tvers av det politiske spekteret i USA, og hun omtales med respekt i både venstreradikale og liberalistiske miljøer og har mange fans blant bloggere.

– Da jeg hørte henne i Berlin, tok hun utgangspunkt i den amerikanske grunnloven og viste til at den omstridte andre paragrafen om retten til å bære våpen ble til fordi man fryktet statlige overgrep, forteller Kapferer.

– Hun trakk så trådene videre til dagens verden, hvor amerikanske u-båter krysser kloden med nok atomvåpen om bord til å ødelegge Hiroshima flere tusen ganger. Og makten til å bruke disse hviler hos én person – den amerikanske presidenten! Hun argumenterte videre for at dette viser hvordan makt er blitt omfordelt til en elite avskåret fra folket.

Kapferer mener at vi vil få høre en variant av dette når Scarry besøker Bergen, men sier også at det spennende med Harvard-professoren er at hun er en uforutsigbar skikkelse som tenker på tvers av konvensjoner. Med andre ord åpner dette for noe av det mest spennende man får høre i et foredrag i Bergen i år.