Hjem
Aktuelt

Odontologisk klinikk til universitetet

Hordaland fylkeskommune skal ikke overta driftsansvaret for Odontologisk universitetsklinikk. Dette og mer ble bestemt på universitetsstyremøtet 29. september.

Hovedinnhold

Det var på universitetsstyremøtet den 29. september at skjebnen til Odontologisk universitetsklinikk ble bestemt. Helt siden 2009 har universitetsdirektøren forhandlet med Hordaland fylkeskommune om en overdragelse av klinikken.

Klinikken tilhørte opprinnelig Odontologisk fakultet, men da dette ble slått sammen med Medisinsk fakultet i 2008, ble klinikken plassert under universitetsdirektørens kontor. Nå er det bestemt at klinikken skal overføres til Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Her kan du lese sakslisten og alle sakspapirene fra møtet i universitetsstyremøtet.

På Høyden ikke avklart

På universitetsstyremøtet ble også flere ting tatt opp til diskusjon. Blant dem var styresammensetningen til universitetets nettavis På Høyden. Tidligere i år ble det klart at nettavisen vil få redaktørplakat, og få oppnevnt et styre som skal ansette redaktør og fungere som utgiver.

Styret skal bestå av fem personer, men det ble ikke enighet om sammensetningen. Universitetsstyret ga universitetsledelsen fullmakt til å skifte ut et av navneforslagene i vedtaksforslaget med en ekstern kandidat.

Videreutdanning

Et annet tema som ble tatt opp var forholdet mellom administrative og vitenskapelig årsverk. Her ble styret enig om å ta redegjørelsen om utviklingen til orientering, samtidig som de ba om at forholdstallene overvåkes med sikte på å ha en riktig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi.

Mer nytt fra universitetsstyremøtet: Bergen Museum får nytt navn.

Det ble også slått fast at etter- og videreutdanningen ved universitetet skal være en integrert del av universitets forskningsbaserte utdanningstilbud, og det skal foretas en nærmere vurdering og avklaring for etter- og videreutdanningen som skal legges frem på et senere møte.

Råd for samfunnskontakt

Universitetsstyret vedtok også opprettelsen av et råd for samfunnskontakt, bestående av representanter fra fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, studenter, samt kultur- nærings- og samfunnsliv og offentlig forvaltning.

Sikkerheten ved universitetet ble også diskutert, og da spesielt hvordan universitetet best kan balansere mellom å være åpent for studenter og ansatte, samtidig som at bygningene er trygge for uønskede personer.