Hjem
Aktuelt

UiB satser på MediaCity

Universitetet i Bergen går sammen med mediemiljøet i Bergen om å etablere Nordens første MediaCity til 2016.

Mediebyen 2016
Rektor Sigmund Grønmo mener at mediebyen vil styrke universitetets formidlingsmuligheter og UiB-kandidatenes jobbmuligheter.

I 2016 kan Bergen få Nordens første MediaCity, som ligner MediaCityUK. Nå sier TV2, NRK Hordaland, Bergens Tidene, Bergensavisen, Vizrt og UiB alle ja til å samlokalisere seg i Lars Hillesgate 30. Dette kom frem på en felles pressekonferanse torsdag 7. februar. Eiendomsselskapet Entra har vunnet konkurransen om å få bygge mediebyen.

Ved å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer, er målet å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innen mediefeltet. UiB skal bidra med praksisrelevant kunnskap, kompetanse og gode kandidater til ulike stillinger i mediene. MediaCity Bergen kan nemlig bli den nye arbeidsplassen for 1500 mediefolk.

– Mediene får større nærhet til UiBs forskning og utdanning, og de får bedre kjennskap til våre kandidaters kvalifikasjoner. Det kan styrke våre formidlingsmuligheter og våre kandidaters jobbmuligheter, sier rektor Sigmund Grønmo.

Per i dag er det planlagt at det er de praktiske programmene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap som skal flytte. Det vil si journalistikk, film- og fjernsynsproduksjon og nye medier. I tillegg skal det etableres medielabber for medie- og IKT-forskning i det nye bygget.

Se video om Media City Bergen her.

Enestående miljø

Grønmo er svært fornøyd med at UiB er en aktiv partner i arbeidet med å etablere medieklyngen. Han sier at samlokaliseringen vil skape et enestående mediefaglig miljø.

– Samlokalisering gir store muligheter for samarbeid om utvikling av kunnskap, utveksling av kompetanse og utnytting av infrastruktur. Både mediene og universitetet har gjensidig respekt for hverandres frihet, uavhengighet og kritiske rolle, sier Grønmo.

Ønsker flere

Ideen om medieklynge ble sådd allerede i 2009 med utgangspunkt i en dialog mellom universitetsledelsen og konsernledelsen i TV2. Partene ville dengang finne ut om de kunne styrke samarbeidet.

De seks aktørene som er med i dagens planer håper at enda flere mediebedrifter melder sin interesse. Det planlegges blant annet å lage et Greenhouse i bygget, der gründere og småbedrifter kan utvikle seg i samspill med etablerte medieselskaper. Her kan de møtes i byens største og mest teknologiske lobby.

– Mediebransjen er inne i en periode med store og raske endringer. Vi har derfor stor tro på å samle kreative miljøer og skape felles møteplasser på tvers av organisasjonene, sier Alf Hildrum, TV2s sjefsredaktør, i en pressemelding.

Bergens høyeste bygg

Bygget som skal bli Media City Bergen er byens høyeste bygg. I dag tilhører det DNB. Når banken flytter ut skal det bygges om og utvides med 10 000 kvadratmeter til totalt 45 000 kvadratmeter.

De seks nederste etasjene får et sammenhengende plan på 4 300 kvadratmeter i hver etasje, tilvarende åtte tennisbaner. Dette skal gi stor fleksibilitet og bedre produksjonsflyt for de store mediebedriftene.

Endelig godkjenning for prosjektet ventes i august/september 2013.