Hjem
Aktuelt
News

- Se på Finland, sats mer på kunnskap!

Det må satses mer på universitetene om vi skal bli like konkurransedyktige som nabolandet, mener rektor Sigmund Grønmo.

I en dokumentar som ble vist på Christiekonferansen den 25.april, fikk vi kjennskap til hvordan Finland har klart å bli verdens tredje mest konkurransedyktige land, bare slått av Sveits og Singapore. Norge er rangert som nummer 15 av «The Global Competitiveness Index" til World Economic forum.

Kunnskap - kilde til velferd

Satsing på utdanning har vært nøkkelen til Finlands konkurransedyktighet. Dette er forskere, lærere, rektorer, pedagogiske ledere og universitetsansatte som UiB har pratet med, skjønt enige om.

- Kunnskapen og ekspertisen til menneskene som bor her er hovedkilden til økonomisk utvikling og velferd i Finland, sier Reijo Miettinen, professor ved Universitetet i Helsinki.  

Han fikk nylig publisert sin bok “Innovation, Human capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State" i Oxford University Press.

- Et sterkt fokus på utdanning over lengre tid har rustet arbeidsstyrken med ferdigheter som er nødvendige for å tilpasse seg raskt næringsliv i endring. Utdanningen har lagt grunnlaget for en høy grad av teknologisk tilpassing og innovasjon, står det i World Economic forums rapport.

Ingeniørene får æren

Finnenes utdanningssystem rangeres som nummer en i verden. På universitetene, og i Finlands private næringsliv, satses det stort på forskning og utvikling. Finnene bruker faktisk nesten dobbelt så mye av sitt brutto nasjonalprodukt på forsknings – og utvikling som Norge, ifølge Forskningsrådet. (Rundt 3,8 prosentpoeng mot 1,8 prosentpoeng i Norge).

Og denne investeringen i kunnskap har ført til at Finland har verdens beste tilgang på forskere og ingeniører (Norge ligger på 42 plass). Ingeniørene har fått æren for at landet i løpet av rekordfart klarte å snu seg bort fra en skogsindustri i fritt fall, til IT og teknologi. Vi kjenner alle Nokia, og mange av oss kjenner også spillene Angry birds og Clash of Clans.

Burde vært foregangsnasjon

Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, mener satsing på universitetene er veien å gå for at Norge skal nærme seg Finland på "The Global Competitiveness Index".

- For å bli mer konkurransedyktige mener jeg vi må gjøre som i Finland, og satse mer på kunnskap. Særlig må det investeres mer i universitetene. Der tilegner studentene seg evner som kritisk tilnærming og selvstendig arbeid. Disse egenskapene er avgjørende for å ta fatt på nye utfordringer etter hvert som samfunnet endres. Norge med sine oljeinntekter burde vært en foregangsnasjon på forskning og utvikling, istedenfor å ligge langt under OECD-gjennomsnittet slik vi gjør i dag, sier Grønmo.

Vil ikke ha ensidig satsing på ingeniører

Han mener vi har mye å lære av finnene med tanke på deres investering i utdanning, forskning og utvikling. Han ville likevel ikke gått i deres fotspor.

-  Finnene har i for stor grad har satset på teknologi og ingeniører. Det gjør dem sårbare fordi de da blir dårligere rustet til å møte nye utfordringer knyttet til ikke-teknologiske samfunnsendringer, sier rektoren.

Universitetsutdannelse gir bredde

Han mener det er viktig å utdanne befolkningen over en stor faglig bredde, slik UiB gjør. På den måten utvikles kompetanse til å håndtere ulike endringer og utfordringer.

- Det viktigste er at studentene få en kombinasjon av spesialkompetanse kombinert med en generell  evne til å arbeide kritisk og  analytisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Da får vi kandidater som kan utføre mange forskjellige oppgaver i samfunnet, og som dermed er godt rustet til nødvendige omstillinger i løpet av sin yrkeskarriere, sier Grønmo.