Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Her er de eksterne styremedlemmene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt ett nytt fast styremedlem og tre nye vara til UiBs universitetsstyre i perioden 2013 til 2017.

Hovedinnhold

Anne Kverneland Bogsnes er det nye faste eksterne styremedlemmet. Hun er direktør i NAV Hordaland og har utdanning fra Handelshøyskolen BI.


De tre nye eksterne vara-representantene er: Arne Vigmostad Kari Amble og Karl Johnny Hersvik.

Vara Nina Broch Mathisen fortsetter. Det gjør også de faste representantene Johan Fredrik Odjell, Oddny Miljeteig og Joakim Palme.

Viktig med kompetanse og erfaring utenfra
De eksterne medlemmene utnevnt av Kunnskapsdepartementet kommer i tillegg til de internt valgte medlemmene. Universitetsstyret består av totalt 11 styremedlemmer + vara.

– Universitetene og de vitenskapelige høyskolene er viktige samfunnsinstitusjoner, og med ekstern representasjon i styrene tilføres impulser, kompetanse og erfaring utenfra. Gjennom dette ivaretas samfunnsinteresser og samspillet mellom institusjonene og samfunnet styrkes, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Jeg mener vi har funnet frem til mange dyktige personer med stort engasjement og bred erfaring, som vil gi gode innspill i styrearbeidet ved institusjonene, sier kunnskapsministeren.