Hjem
Aktuelt
SFF

UiB åpner romsenter

Birkeland Centre for Space Science er et av UiBs nye Sentre for fremragende forskning (SFF). Senteret åpner torsdag 7. mars.

Elektriske stormer i rommet kan lage trøbbel for satellitter.
Elektriske stormer i rommet kan lage trøbbel for satellitter.

Hovedinnhold

Birkeland Centre for Space Science (BCSS) sparker i gang sin SFF-periode torsdag 7. mars klokken 14, ved Institutt for fysikk og teknologi. Senteret er et av tre nye SFF-er ved UiB.

– Vi skal ha et kick off-møte hvor vi har invitert alle involverte i senteret. Vi legger frem våre planer for det første halve året, som leder frem mot en større workshop, sier senterleder Nikolai Østgaard ved Institutt for fysikk og teknologi.

I tillegg til de involverte i romsenteret, kommer UiB-rektor, dekaner, representanter fra Forskningsrådet og personer fra romfysikkmiljøet i Norge.

Jakter på jordkobling

Senteret skal forske på hvordan jorden er elektrisk koblet til verdensrommet. Blant annet bombarders jordens magnetiske poler av elektrisk ladde partikler fra rommet, som fører til nord- og sørlys. Nye satellittbilder viser at det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til disse.

Romsenteret skal også studere såkalte gammaglimt som oppstår under tordenvær. Dette er elektrisk lade partikler som flyr ut i alle retninger med lysets hastighet når det lyner.

– Det er lite kjent hva som skjer når gammaglimtene flyr ut i atmosfæren. En av hypotesene er at de kan påvirke klima, sier Østgård.

Inkluderer superstipend

BCSS består av fire vitenskapelige grupper, to instrumentgrupper og en formidlingsgruppe.

I tillegg til å oppnå SFF-status i 2012, fikk romfysikksenteret også EU-stipendet ERC advanced grant i fjor. Stipendet kommer SFF-en til gode.

– ERC-prosjektet glir fint inn og blir en av de fire hjørnesteinene i SFF-en, sier Østgaard.