Hjem
Aktuelt
OLJEBYEN BERGEN

Tverrfaglig oljesuksess

Siden 2002 har Senter for integrert petroleumsforskning levert state of the art-produkter til oljebransjen.

Bilde brukt ifm tema Oljebyen Bergen i Hubro 01/2013. Forsker Aleksandra Sima ved Uni CIPR og en drone, som skal brukes til oljeleting.
INNOVATION IN PETROLEUM: The oil drone project is typical for the way Centre for Integrated Petroleum Research is always working to create new methods for enhanced oil production.
Foto/ill.:
Eivind Senneset (c)

Hovedinnhold

Senter for integrert petroleumsforskning (Uni CIPR) avsluttet sin tiårige periode som Senter for fremragende forskning (SFF) ved utgangen av 2012. I løpet av denne tiden har senteret i hovedsak kartlagt geologiske, fysiske og kjemiske prosesser for å øke oljeutvinningen.

– Hemmeligheten bak vår suksess ligger i vår tverrfaglige organisering. Hvert fag har sitt språk, som ikke alltid er forenelig. Vi er stolte over at vi har klart noe som de fleste oljeselskaper sliter med å få til, og som de ønsker å lære av oss, sier Arne Skauge, forskningsdirektør ved Kjemisk institutt, UiB og direktør for Uni CIPR.

Et slags minioljeselskap

På Uni CIPR har matematikere, fysikere og geologer arbeidet tett sammen og lært av hverandres tenkemåter. Et av målene har vært å tallfeste geologiske data.

– Når geologi blir tallfestet og kan tilpasses matematiske modeller er veien kortere for å lage virtuelle 3d-kart over fjell- og steinflater, enten det er på Svalbard eller i Utah, sier Uni CIPR-direktøren.

Senteret er på mange måter organisert som et oljeselskap. forskerne har jobbet med å forstå hvordan prosessene i oljefelt foregår og finne metoder for å øke oljeutvinningen. Senteret har hele tiden bestått av en blanding av akademikere og folk fra oljeindustrien, med erfaring fra produksjon og patentering.

Fagfolk til oljebransjen

Senteret har publisert rundt 900 artikler i fagtidsskrifter og 1600 artikler i andre publikasjoner. I tillegg har senteret supplert oljebransjen med fagpersonell.

– Vi har utdannet rundt 90 stipendiater og 200 masterkandidater. Dette er også vårt viktigste bidrag til oljebransjen, mener han.

Selv om Uni CIPR ikke lenger har SFF-status, vil ikke senteret senke ambisjonsnivået sitt. Snarere tvert imot.

– Vi ønsker å øke vår aktivitet, og droneprosjektet viser at vi stadig er i front med nye metoder, slår Skauge fast.

Les også om Uni CIPRs nye prosjekt om bruk av flygende droner i jakten på olje.

Denne artikkelen står på trykk i Hubro 01/2013. Hubro er UiBs magasin for forskning og utdanning. Denne artikkelen er del av tema i bladet, som er Oljebyen Bergen.