Hjem
Aktuelt
HUBRO

Behandler angst på skjermen

Nå kan mennesker med angst få behandling over internett. eMeistring.no er basert på UiB-forskning og åpner for pasienter i april. Se video her.

Hvis du lider av sosial angst eller panikkangst gruer du deg kanskje for å besøke en terapeut. Men hva om du kunne få behandling ved å logge deg på en nettside hjemmefra? Da kunne du slippe å bruke energi på å forholde deg til en sosial situasjon og i stedet fokusere på terapien.

– Internettbehandling viser seg å ha like stor effekt som terapi ansikt til ansikt for dem med sosial- og panikkangst, sier Tine Nordgreen, forsker og prosjektleder for eMeistring.

I doktorgradsarbeidet sitt ved Det psykologiske fakultet på UiB gjennomførte hun blant annet den første studien i Norge av angstbehandling på internett. Blant en gruppe pasienter med panikklidelse var tre av fire fornøyd med behandlingseffekten.

Fra hjertebank til kollaps

Angst er et utbredt problem. Rundt en fjerdedel av nordmenn vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og 15 prosent i løpet av et år. Ifølge Nordgreen er hovedproblemet ved angst at man automatisk trekker seg unna situasjoner som er

ubehagelige. Om man har panikklidelser kan man for eksempel tenke «om jeg får hjertebank kommer jeg til å kollapse».

– Man blir veldig redd, og unngår slike situasjoner i fremtiden. Behandlingen handler mye om å orke å være i situasjonen. Ved å være i situasjoner man tidligere har unngått vil man lære nye ting, sier Nordgreen.

Hvordan håndtere angsten

Når pasienter blir henvist til den finternettbaserte behandlingen vil de også få tilgang på en terapeut som skal hjelpe dem å gjøre øvelsene relevante. Terapeuten vil også være tilgjengelig underveis i behandlingen og gi oppmuntring.

Behandlingsopplegget består av moduler med tekst som pasientene jobber seg gjennom etter et gitt tids skjema. Dette gir en struktur som gjør det lettere å gjennomføre behandlingen.

– Internettbehandlingen passer for dem som vil ha en praktisk og konkret fremgangsmåte for hvordan de skal håndtere angsten. Dette er ikke for dem med alvorlig depresjon eller alvorlige rusproblemer, sier hun.

eMeistring ble satt i gang 1. Januar 2012 og er et treårig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og Haukeland universitetssykehus. I oktober begynte utprøvingen av den nye internettplattformen.

– Vi har tre gode grunner for å være takknemlige for samarbeidet med universitetet, sier Trond Aarre, fagsjef ved psykiatrisk divisjon i Helse Bergen og leder i styringsgruppen for emeistring.no.

Brukernes stilling styrket

– Det er god vitenskapelig støtte somviser at behandlingsformen gir godeffekt. Ved at vi samarbeider meduniversitetet blir det kortest muligvei fra forskning til klinikken. For detandre blir tjenestene våre tilgjengelig for mange flere, og for det tredjeblir brukernes stilling styrket. De fåren mer likeverdig pasientrolle nårde selv kan velge når og hvor de vilarbeide med dette, sier han.

Aarre forteller at Helse Bergen har møtt stor interesse i resten avlandet, og at andre kan få tilgang såsnart internettløsningen er utprøvd.

– Det er urimelig at vi skal sitte alene på dette om det virker, og det er så velprøvd vitenskapelig at det nok vil fungere i praksis, sier han.

Planen er å utvide med andre moduler underveis, blant annet med behandling for mild depresjon.

Denne artikkelen står også på trykk i UiBs forsknings- og utdanningsmagasin Hubro 02/2012.

Dokumenter