Hjem
Aktuelt
Fra ledelsen

UiB inviterer til dialog!

De siste årene har Universitetet i Bergen satset mye på kommunikasjon med omverden. Vi tar gjerne imot gode råd for å bli enda bedre!

Hovedinnhold

Våre tidligere studentledere Kaia Tetlie og Tine Øverseth Blomfeldt utfordrer Universitetet i Bergen (UiB) på å bli enda bedre på kommunikasjon og samfunnskontakt (BT,  28. november). Universitetet i Bergen kan forsikre om at det slett ikke står så ille til som Tetlie og Blomfeldt later til å frykte i sitt innlegg. Nå som før er åpenhet og dialog blant våre helt grunnleggende verdier, og vi ønsker absolutt å dele både kunnskapen og det fine engasjementet ved UiB med omverden.

De siste årene har vi tatt kraftfulle tak for å sørge for enda nærere relasjoner til samfunnet rundt oss. I 2010 vedtok Universitetet i Bergen Handlingsplan for omverden. Med dette var vi det første universitetet i landet som på denne måten prioriterte og systematiserte vårt arbeid rundt samfunnskontakt og kunnskapsformidling. For å følge opp planen opprettet vi samme år Kontor for samfunnskontakt som er et lett tilgjengelig og oppsøkende kontaktpunkt mellom universitetet og omverden i bred forstand. I 2010 arrangerte vi den første Christiekonferansen - en åpen møteplass for dialog med omgivelsene våre i både Bergen, på Vestlandet og i Norge. UiB tok videre et viktig veivalg for hvordan vi ønsker å kommunisere da vi ved utgangen av 2010 omorganiserte Kommunikasjonsavdelingen vår, og endret navnet fra det mer ensrettede Formidlingsavdelingen.

Som et ledd i omorganiseringen av Kommunikasjonsavdelingen etablerte UiB i vår en egen nyhetsredaksjon ved universitetet - uib.no - som publiserer daglig om hva som foregår ved institusjonen. Samtidig fikk vi en ny og mer tilgjengelig hovedside for vår web, der sosiale medier nå har fått en naturlig plass, og nyheter og arrangementer blir fra 2011 jevnlig publisert via både Twitter og Facebook. Dette kommer i tillegg til alle de andre kanalene Kommunikasjonsavdelingen og UiB har benyttet seg av: På Høyden, Hubro, utsendinger av informasjon til pressen flere ganger i uken, trykksaker og ikke minst alle nyhetene som blir publisert ved våre institutters og fakulteter egne hovedsider. Vi setter stor pris på studentenes bidrag til å synliggjøre det faglige mangfoldet på Nygårdshøyden gjennom frivillig innsats i Studentersamfunnet, studentmediene og studentorganisasjonene. Universitetet tilrettelegger for denne aktiviteten gjennom økonomisk støtte og ved å stille lokaler til disposisjon. Samtidig oppfordrer vi universitetets ansatte til å bidra aktivt til god kontakt med omverdenen.

Tetlie og Blomfeldt kritiserer dagens web-kalender og mener den ikke er god nok. Det er vi enig i, og dette blir det jobbet med. Det er fullt mulig å få en oversikt over dagens og ukens arrangementer i kalenderen som har inngang fra uib,no, men den blir ikke sortert effektivt nok og den krever litt egeninnsats for å finne fram. Vi ser at både kalenderen og hele vår webløsning trenger en opprustning og vi har derfor satt i gang en prosess for å skifte ut webteknologien vår. Siktemålet for ny web er best og mest effektiv kommunikasjon av og om UiBs virksomhet.

Likevel må vi se det i øynene at det ikke er mulig å nå alle med alt det som skjer ved UiB, og det er kanskje heller ikke et ønskelig mål. For det foregår et overveldende antall arrangementer ved universitetet. Bare til nå i år har kalenderen vår registrert 42 konferanser, 483 seminarer, 300 arrangementer, 102 konserter, 250 disputaser, 10 utstillinger, og med dette nevnes bare en del av alt som skjer.. Disse aktivitetene, der størsteparten er både åpne og tilgjengelige for alle som ønsker det, finner sted innen alle våre fagfelt, på alle nivå og i all hovedsak i fagmiljøene rundt omkring på alle våre 39 institutter og sentre. Mange av våre gjester kommer for å diskutere fag med kolleger innen samme disiplin og møtene er lite tilgjengelige i sin natur, mens andre kommer for å holde mer allment interessante foredrag. En god del av informasjonen om denne faglige aktiviteten formidles ofte best av fagmiljøene selv, og kanskje må det i en del tilfeller være slik at det interesserte publikum selv aktivt må søke informasjon om kunnskapsformidlingen ved UiB?

Tetlie og Blomfeldt kommer med flere gode kommunikasjonsråd for bedre dialog med omverden. Det er verdifullt. Når de bruker den verdensberømte, internasjonale journalisten John Pilgers besøk ved UiB som et eksempel på at UiB mangler vilje til å kommunisere gjennom sosiale medier og andre kanaler, er de imidlertid på villspor. I forkant laget UiB en forhåndssak på uib.no, med lenker til Twitter og eget arrangement og omtale på Facebook. SV-fakultetet laget en egen omtale av arrangementet, og i tillegg ble det sendt ut nyhetstips fra Kommunikasjonsavdelingen til vel 300 journalister og redaksjoner. Samtidig skal vi være de første til å innrømme at det sikkert finnes nok av eksempler på arrangement som kanskje kunne følges bedre opp av UiB, både ved Kommunikasjonsavdelingen og i fagmiljøene. Gode råd og felles innsats for forbedring hilses velkommen.

Innlegget stod på trykk i Bergens Tidende torsdag 1. desember 2011.