Hjem
Aktuelt
Forskningssamarbeid

Åpner nytt forskningssenter

Håper Bergen skal bli en hovedstad for konkurransepolitikk i Europa.

Hovedinnhold

Denne uken ble det klart at Konkurransetilsynet vil etablere et nasjonalt senter for konkurransepolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Initativet kom fra professor Lars Søgard ved NHH og professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi på UiB.

– Vår ambisjon er å gjøre Bergen til en hovedstad for konkurransepolitikk – ikke bare i Norge, men i Norden og på sikt kanskje også i Europa, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen i en pressemelding.

Skal samle miljøer

Senteret, som får det engelske navnet Bergen Centre for Competition Law and Economics, skal samle de faste faglige ansatte ved UiB og NHH, inkludert postdoktorer og doktorgradsstipendiater som jobber med konkurransepolitiske spørsmål, i ett miljø.

Senteret skal spille en aktiv rolle både i forskning og undervisning og ved å arrangere seminarer og konferanser innen konkurransepolitikk.

Rektor Sigmund Grønmo sier at selv om Konkurransetilsynet har vært en viktig drivkraft i opprettelsen av senteret, skal ikke tilsynet delta i selve forskningen. Han får støtte av konkurransedirektøren:

– Dette må være en akademisk institusjon. Tilsynet vil sannsynligvis bli representert i et framtidig styre eller råd, men forskningn skal være uavhengig, sier Eggum Johansen til universitetets nyhetsavis På Høyden.

Gode erfaringer

Senteret for konkurransepolitikk føyer seg inn i en modell Universitetet i Bergen allerede har gode erfaringer med, nemlig samarbeid på tvers av fagmiljø, fakultet og institusjoner.

 – Konkurransepolitikk er tverrfaglig, og det er viktig å sikre samspillet mellom fagfeltene juss og økonomi. Det nye senteret skal bygge videre på kompetansen som allerede finnes ved UiB, NHH og Konkurransetilsynet, sier Eggum Johansen.

– Utfordringen er å få til en balanse mellom det å ikke trekke kompetanse ut fra instituttene, og likevel få til et samspill mellom de ulike miljøene, sier Grønmo til På Høyden.

Oppstarten av senteret blir støttet med 500.000 kroner fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.