Hjem
Aktuelt

Hjelper Nord-Dakota å unngå oljetrøbbel

Store oljefunn i Nord-Dakota fører til sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB komme den amerikanske staten til unnsetning.

Oljen i Nord Dakota skaper sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB hjelpe staten med å løse dem.
Oljen i Nord Dakota skaper sosiale problemer. Nå skal studenter ved UiB hjelpe staten med å løse dem.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Colourbox

Hovedinnhold

Det er master – og doktorgradsstudenter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB som skal finne ut hvordan oljerikdommen i Nord Dakota (ND) kan bli et gode, og ikke et onde, for staten. En utvekslingsavtale med University of North Dakota (UND) sørger for at studentene kan drive prosjektarbeid ved det amerikanske universitetet.

- En av våre oppgaver vil være å avdekke utfordringene som oppstår som et resultat av de store mengder olje som er funnet. Vi vil bidra til å utforme en offentlig politikk som dreier utviklingen i en mer bærekraftig retning, sier professor ved UiB, Pål Davidsen. Han er leder for Gruppen for systemdynamikk ved det samfunnsvitenskapelige fakultet og var nylig i ND for å skrive under utvekslingsavtalen med UND.

Vil være i forkant av problemene

En olje-boom av den typen ND nå opplever leder til innvandring av mange midlertidige «fremmedarbeidere» med spesialkompetanse. En ensidig «innvandring» av oljearbeidere i et tynt befolket område med en svak infrastruktur forrykker likevekten i det vestlige ND. Dette stiller staten overfor sosiale utfordringer som studentene ved UiB nå skal gå løs på.

- Vår oppgave vil være å utforme et verktøy for helhetlig planlegging i form av en systemdynamisk modell som gjenspeiler staten Nord Dakota. En slik modell vil gjenspeile den sosi-økonomiske, den økologiske og den miljømessige utviklingen i staten. På denne måten kan vi studere samfunnsutviklingen vi kan forvente som et resultat av ulike former for offentlig politikk, sier Davidsen.

Systemdynamikk er en metode for å analysere endring over tid slik at en kan forutse potensielle problem og utforme strategier eller politikk som hindrer problem i å oppstå.

Vinn vinn situasjon

Ved hjelp av gode strategier og politikk vil staten kunne etablere stabile og gode lokalmiljøer hvor familier vil ønske å slå seg ned. Dette innebærer et godt helsevesen, gode skoler og fungerende transport, vare og underholdningstilbud.

- På den måten kan staten oppleve en permanent tilførsel av kompetanse som vil være et grunnlag for etablering av teknologi-bedrifter knyttet til olje- og andre næringssektorer. Slik kan ND sikre at større deler av verdiskapningen tilfaller staten og kommer befolkningen til gode, sier Davidsen.

Professoren mener samarbeidet med UND er en vinn vinn situasjon. Han peker på at Gruppen for systemdynamikk rekrutterer årlig opptil 40 masterstudenter, og at prosjektoppgavene i Nord Dakota vil være ideelle tema-oppgaver for disse studentene. I tillegg har UND uttrykt at de ønsker bedre kompetanse på systemdynamikk.

- Et forskningssamarbeid med UND vil også lede til en utveksling av PhD kandidater og vitenskapelig stab. Det vil være naturlig at den enkelte student vil oppholde seg i vertslandet i ett til to semestre, sier Davidsen.