Hjem
Aktuelt
Juss

Vil ha debatt om Grunnloven

Skal menneskerettighetene grunnlovsfestes? Dette er blant spørsmålene som skal diskuteres når forskere og politikere samles til grunnlovssymposium ved UiB denne uken.

- Grunnloven er det som binder våre stortingsrepresentanter. Dette handler om å definere selve verdigrunnlaget for staten, sier Ragna Aarli, visedekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Sammen med Henriette Sinding Aasen og Eirik Holmøyvik har hun sittet i arbeidsgruppen som arrangerer grunnlovssymposium i Bergen 16. og 17. februar.

Et viktig tema på symposiet blir Grunnloven og menneskerettighetene. Stortingets menneskerettighetsutvalg leverte nylig sin rapport om menneskerettighetene, der de fremmer forslag om en revisjon av Grunnloven. På tross av at utvalget foreslår den største revisjonen av Grunnloven gjort noen gang, har det vært lite offentlig debatt rundt dette. Det håper arrangørene av grunnlovssymposiet å gjøre noe med.

Nasjonal betydning

- Deltakerlisten viser stor interesse fra forskere, stortingsrepresentanter, politikere, sivilombudsmenn og folk fra departementene. Jeg håper vi får en god og bred diskusjon omkring viktige problemstillinger av stor nasjonal betydning, sier Aarli.

Grunnlovssymposiet i Bergen er det første av tre symposier som skal arrangeres i årene frem mot grunnlovsjubileet i 2014 og markerer starten på Det juridiske fakultets grunnlovssatsing i tiden fremover. Datoen er ikke tilfeldig valgt. Det var 16. februar 1814 den danske regenten Prins Christian Fredrik kalte den norske politiske eliten inn til møte på Eidsvoll for å diskutere Norges fremtid, og det var på dette møtet man ble enige om å kalle inn til en grunnlovsgivende forsamling utgått fra folket for å skrive en ny norsk grunnlov. En passende historisk dato å invitere til grunnlovsdebatt.

Symposiet er åpent for alle interesserte. Du finner tid, sted, program her.