Hjem
Aktuelt
Holbergprisen 2011

Nils Klim-prisen til UiB-forsker

Postdoktor Jørn Jacobsen ved Det juridiske fakultet får Nils Klim-prisen som fremragende ung forsker.

Hovedinnhold

Nils Klim-prisen deles ut hvert år i sammenheng med Holbergprisen, og blir gitt til en yngre nordisk forsker innenfor de samme fagområdene (humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi).

Det er første gang prisen går til en forsker fra Universitetet i Bergen. Jacobsen fikk i 2009 Meltzerprisen for yngre forskere, og juryen uttalte den gangen at den «følte seg trygg på at Jacobsen vil markere seg i den internasjonale akademiske diskusjon». Før jul fikk han også sammen med kollega Linda Gröning seks millioner kroner i fri prosjektstøtte (såkalte FRISAM-midler) fra Forskningsrådet.

Les også: Holbergprisen til Kocka.

Vi siterer fra Nils Klim-fagkomiteens begrunnelse

Jørn Jacobsen, født 1977, er post.doc ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er strafferett og rettsteori. Hans doktoravhandling «Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten» som han forsvarte i Bergen i 2008, er et vitenskapelig arbeid av høy kvalitet som i tillegg oppviser stor selvstendighet.(…)

”I sin avhandling analyserer Jacobsen fra et rettsstatsperspektiv helt fundamentale spørsmål innen strafferetten og kritiserer tendensene også i Norge i retning av en pre-aktiv strafferett. Jacobsens avhandling analyserer på en klargjørende måte det normative grunnlaget for strafferetten og viser nødvendigheten av fortsatt strafferettslig forskning av høy kvalitet omkring disse spørsmål.

Jørn Jacobsen har også publisert to andre bøker av høy vitenskapelig verdi. Siden 2009 er han leder av et forskningsprosjekt «Criminal Law Theory – A New Norwegian Approch», og fra 2011 leder han i lag med en kollega et nytt forskningsprosjekt, «Theory in Practice: Risk and Responses in the Modern Criminal Law». I begge prosjekter er han i et internasjonalt samarbeid med andre strafferettsforskere.

Du finner mer om prisvinneren og om Nils Klim-prisen på Holbergprisen sine hjemmesider.

Prisen på 250.000 kroner vil bli delt ut i Bergen under en seremoni den 8. juni. Den 18. mars vil Jacobsen delta på et frokostmøte på Studia i regi av Studentersamfunnet.

Holbergprisen og Nils Klim-prisen ble begge etablert av Stortinget i 2003, og tildeles årlig av styret for Ludvig Holbergs minnefond.