Hjem
Aktuelt
Klima

Perspektiver på klimajournalistikken

Enkelte klima- og energispørsmål får ikke plass i norske medier. Det mener tidligere journalist Anders Bjartnes, som holder innlegg på UiB torsdag.

Hovedinnhold

Anders Bjartnes har lang fartstid som journalist, med bakgrunn blant annet fra VG og som politisk reporter og leder for Etterbørs i Dagens Næringsliv. Fra januar startet han i stillingen som daglig leder for Norsk Klimastiftelse, en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for å redusere energiforbruk og utstlipp av klimagasser.

Torsdag kommer han til SV-fakultetet for å holde innlegget ”Om klimapolitikk og journalistikk”. Der skal han snakke om hvordan han oppfatter norsk journalistikk når det gjelder klimaforhandlinger, oljeselskaper, og strømpriser.

– Det blir en liten kavalkade i vurderinger av journalistikken på ulike områder, sier Bjartnes.

Perspektiver utelates

Han mener pressen lykkes på en del områder i klimadekningen, men at det helhetlige blikket mangler.

– Det er utrolig mye kompetanse i redaksjonene på en del områder, mens det er skrint på andre. En ser veldig tydelig at kildetilfanget på ulike felt er avgjørende for dekningen av ulike saker i avisene, sier Bjartnes.

Blant annet ser han at konsekvensene av høy oljepris dekkes på en helt annen måte i Sverige og Danmark enn i Norge.

– Det er også mye og kompetent journalistikk rundt FN-forhandlingene, hvor journalistene har mange kilder. Samtidig er det få som dekker internasjonal business på de store fornybare områdene som vind og sol. Det er få norske aktører blant disse selskapene, ergo er medieinteressen for det liten, sier han.

Nytt nettsted

Det viktigste for redaksjonene er å bygge opp uavhengig kompetanse og kultur for å ha god kunnskap om dekningsfeltene. Bjartnes sier at om en klarer dette, vil en i mindre grad være avhengig av at travle kilder kan forklare årsakssammenhenger.

– Det er lett å få til en tabloid krangel, men å formidle komplekse sammenhenger er mye mer krevende, sier Bjartnes.

Norsk klimastiftelse arbeider for tiden med å bygge opp en nettside som skal bli for klima og energi det Vox Publica er for samfunnsvitenskapene. Målet er et nettmagasin som er ledende for kommentar, analyse og debatt på feltet.

– Vi har innledet et godt samarbeid med Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, i tillegg til andre aktører. Vi skal ikke drive nyhetsjournalistikk, men være en arena der en publiserer og formidler artikler og rapporter, analyser som skrives av fagfolk, eller bloggere som er spesielt interessert, sier Bjartnes.

Nettsiden, som skal være adskilt fra Norsk Klimastiftelse med både redaktør- og vær varsom-plakat, skal lanseres senest i løpet av høsten.

Informasjon om foredraget finner du her.