Hjem
Aktuelt
Grønt Universitet

Grønnere og mer etisk

Universitetet i Bergen vil jobbe videre med å redusere utslipp av CO2, og vedtar etiske retningslinjer for innkjøp.

Universitetet i Bergen skal redusere sin uheldige miljøpåvirkning med 20...
Universitetet i Bergen skal redusere sin uheldige miljøpåvirkning med 20 prosent.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

I 2009 ble det vedtatt miljømål for Universitetet i Bergen. Hovedmålet er at UiB innen 2020 skal ha redusert sin uheldige miljøpåvirkning med 20 prosent innenfor energi, transport og avfall.

Redusering på flere områder

Dette arbeidet har gitt flere resultater, blant annet:

  • Antall parkeringsplasser ved universitetet er redusert med 30 prosent.
  • Energiforbruket per kvadratmeter er redusert med 5,8 prosent.
  • Alle universitetets bygninger har fått energiovervåkningssystemer.
  • Antall bygninger som i hovedsak bruker fyringsolje er redusert fra ti til tre.
  • Det er utarbeidet en plan for tilrettelegging for syklende ved UiB. Det er også tilrettelagt med garderobeforhold med dusj i flere bygg.
  • En ny ordning for utskrifter, pullprint, har gitt reduksjon i papirforbruket på 11,5 prosent fra 2009 til 2011.

Torsdag 29. november vedtok universitetsstyret en ny tiltaksplan for miljøet. Der heter det blant annet at UiB skal fremstå som en miljøbevisst organisasjon, skal delta i samfunnsdebatten, og formidle miljøkunnskap. Det trekkes også opp flere konkrete tiltak som er tenkt gjennomført innen utgangen av 2015.

Les mer om miljøarbeidet, og følg UiB Miljø på Twitter.

Går inn for etisk handel

Universitetsstyret vedtok også at UiB skal være en pådriver for etisk handel, og at universitetet plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der dette er en aktuell problemstilling.

"Det er viktig at  universitetet stiller krav til leverandørene om at varene som kjøpes er produsert på lovlig og etisk forsvarlig måte. Det å stille etiske krav handler om å respektere grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter og er et samfunnsansvar" heter det i styresaken

Universitetet søker også medlemskap i organisasjonen "Initiativ for etisk handel" og forplikter seg å følge retningslinjene deres. Styret vedtok også et sett med retningslinjer for etisk handel ved universitetet.