Hjem
Aktuelt
MELTZERPRISEN

Meltzerprisen til Øyrehagen Sunde

Årets Meltzerpris for fremragende forskningsformidling går til professor Jørn Øyrehagen Sunde. Kristiina Kompus og Thomas Gjesteland får Meltzerprisen for yngre forskere.

Jørn Øyrehagen Sunde ble svært glad for Meltzerprisen.
Jørn Øyrehagen Sunde ble svært glad for Meltzerprisen.
Foto/ill.:
Sean Meling Murray

Hovedinnhold

Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet. Ifølge juryen får han Meltzerprisen og 100 000 kroner for ”sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria.

– Jeg er rett og slett utrolig stolt og glad. Dette er en bekreftelse på at jeg er en ordentlig forsker, sier Sunde.

En ordentlig forsker forsøker alltid å lære noe nytt, ifølge Sunde. Formidling er en dialog der formidleren stadig lærer av tilbakemeldinger. Formidling er derfor uløselig knyttet sammen med god forsknining, mener prisvinneren.

Formidler rettshistorie
Sunde formidler rettshistorisk forskning av høy kvalitet fra fagtidsskrift til TV-intervju, og har over 300 registreringer i Cristin. Han samarbeider gjerne med forskere fra andre vitenskapsfelt. Han er for tiden frikjøpt for å skrive det tredje bundet av Høyesteretts historie til høyesterettsjubileet i 2015.

Prisvinneren disputerte med doktorgradsavhandlingen ”Fornuft og Erfarenhed” – Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet” i 2007. Han ble professor ved Det juridiske fakultet samme året.

Drøm ble virkelighet
Kristiina Kompus ved Institutt for biologisk- og medisinsk psykologi og Thomas Gjesteland ved Institutt for fysikk og teknologi mottar Meltzerprisen for yngre forskere, og 100 000 kroner hver.

– Å få denne prisen, med en stor pengesum som kan brukes til hva som helst, er som en drøm som har blitt til virkelighet for en ung forsker, sier Kompus.

Hun sier at prisen gir henne friheten til å starte små høyrisiko pilotprosjektet. Selv om fire av fem ideer feiler, lykkes man kanskje med den femte. Denne kan gi grunnlaget for et større forskningsprosjekt.

– Prisen gir meg frihet til å feile.

Kompus har vært del av professor Kenneth Hugdahls fMRI-miljø siden 2010, som postdoktor.

Hun forsker på kognisjon og emosjoner ved å se på hjernens nevrale nettverk. Blant annet har hennes forskning ført til gjennombrudd når det gjelder å forstå hva som skjer i hjernen hos personer med hørselshallusinasjoner.

Jakter på gammaglimt
Thomas Gjestelands vitenskapelige arbeid har bidratt sterkt til at romfysikkgruppen i Bergen regnes som europeisk ledende innen forskning på jordiske gammaglimt. Gjestelands forskning har vært med på å legge grunnlaget for professor Nikolai Østgaards nylig innvilgede ERC Advanced Grant innen jordiske gammaglimt.

Å få Meltzerprisen er kjempestas og en fin ting å ha på CVen. Dessuten er det en anerkjennelse for romfysikkgruppen, sier Gjesteland.

Gjesteland har vært en sentral bidragsyter til det nye Senter for Fremragende Forskning (SFF) ”Birkeland Center for Space Science”