Hjem
Aktuelt
SFF

Tre nye sentre for fremragende forskning

Universitetet i Bergen får tre nye Sentre for fremragende forskning. Romforskning, kreftforskning og forskning på helse i lavinntektsland får nå langsiktig finansiering.

Nikolai Østgaard, Lars A. Akslen og Halvor Sommerfelt leder de tre nye...
Nikolai Østgaard, Lars A. Akslen og Halvor Sommerfelt leder de tre nye Sentrene for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

139 forskningsmiljøer over hele landet søkte om å få status som Senter for fremragende forskning (SFF). 29 gikk videre til finalen, og til sammen 13 kom gjennom nåløyet til slutt. Tre av disse er ved Universitetet i Bergen.

Les mer om de nye sentrene:

Blant de tretten nye SFF-ene er også Norwegian Centre for Mental Disorders Research. Dette blir ledet fra Universitetet i Oslo, men av åtte forskere deltar tre fra Universitetet i Bergen.

– Jeg vil gi mine hjerteligste gratulasjoner til forskningsmiljøene som har fått støtte. Det å få status som Senter for fremragende forskning er en stor prestasjon, og svært viktig for hele universitetet. SFF-status er et svært viktig uttrykk for en kvalitet som er utviklet gjennom langsiktig og systematisk innsats over flere år, sier rektor Sigmund Grønmo.

Han legger til at å få tre slike sentre er spesielt gledelig.

Positive ringvirkninger

Grønmo forteller at erfaringsmessig har SFF-statusen ikke bare stor betydning for dem som får senterstatusen, men fører også til positive ringvirkninger for andre miljøer ved universitetet..

Universitetet i Bergen vil legge til rette for at de nye sentrene vil få så gode vilkår som overhodet mulig, både for sin egen virksomhet og for størst mulige ringvirkninger for bredere miljøer.

– Jeg vil gratulere alle som var i finalerunden. Det å komme så langt er verdifullt i seg selv, og et godt uttrykk for høy kvalitet i forskningen. Alle de fire som var i finalerunden vil bli gjenstand for prioritering og få midler for videreutvikling i tiden fremover, sier Grønmo.

Rom for dristig satsing

Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårspersiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold.

- Forskere som skal hevde seg i verdenstoppen trenger fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Vitenskapelig kvalitet både på den planlagte forskningen og senterets nøkkelpersonell har vært hovedkriteriet for tildeling. I tillegg har Forskningsrådet lagt vekt på forhold som merverdi ved å organisere forskningen i et senter, internasjonalt og nasjonalt samarbeid, kjønnsbalanse, etikk og miljøkonsekvenser.

- All erfaring tilsier at disse 13 nye sentrene vil levere forskning som vil sette varige spor i årene som kommer. Dette er allerede solide miljøer, som med denne langsiktige bevilgningen vil ha alle muligheter for å markere seg i den internasjonale forskningsfronten, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén i pressemeldingen.

Les mer om tildelingene på Forskningsrådets nettsider.