Hjem
Aktuelt
Universitetsliv

Ny direktør for Universitetsmuseet

Den nye museumsdirektøren Henrik von Achen har bakgrunn i religiøs kunst. Han ser arbeidet til Universitetsmuseet som en treenighet.

Professor Henrik von Achen er ansatt som direktør ved Universitetsmuseet i...
Professor Henrik von Achen er ansatt som direktør ved Universitetsmuseet i Bergen.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

– Universitetsmuseet driver med forskning, forvaltning og formidling. Vi kan ikke engang neglisjere ett av de tre områdene uten at vi opphører å være et universitetsmuseum, sier professor Henrik von Achen.

Kontoret som von Achen har sittet på siden 1994 virker passende for en kunsthistoriker med spesiell interesse for det religiøse. Murveggene, krysshvelvingen i taket og det gamle vinduet ut mot Puddefjordsbroen gir assosiasjoner til et kloster. Det er et kontor han kommer til å savne.

Søkte ikke

Direktørstillingen var ikke en jobb Henrik von Achen søkte på. Opprinnelig hadde von Achen planlagt sin første forskningstermin siden 2000, hvor han blant annet skulle skrevet en bok om den religiøse medaljens historie. Han har også en bok om hjertesymbolikk i skrivebordsskuffen.

Men slik skulle det ikke gå. Von Achen ble konstituert i direktørjobben i mars 2012 da Christoffer Schander brått døde. I november benyttet universitetsstyret muligheten til å kalle von Achen til stillingen uten utlysning. Universitets- og høyskoleloven åpner for dette i spesielle tilfeller, og museet hadde behov for en person med den sjeldne kombinasjonen av professorkompetanse, og erfaring fra museumsarbeid og administrasjon. Von Achen er nå ansatt som direktør for de fire neste årene.

– Direktøren er en tjener, i den forstand at han skal tjene institusjonen. Jeg skal legge forholdene til rette for at de ansatte skal ha best mulig vilkår. Vi vil være best på forskning, vi vil være de beste formidlerne og de beste forvalterne. Vi kan ikke mindre aspirasjoner enn dette. Det skal stilles de samme krav til oss som til resten av akademia, og vi må alltid stille enda høyere krav til oss selv, sier han.

Mangfold skaper innsikt

Universitetsmuseet i Bergen består av De naturhistoriske og De kulturhistoriske samlinger. Arbeidet som gjøres ved museet er omfattende og mangefasettert. 

– Vi har folk som studerer mollusker og fjærmygg, altertavler og pilespisser, hager og gartnere. Vi har ansatte som graver ut i henhold til kulturminneloven, og vi har antropologer i felten som lager film. Vi har en utrolig mangfoldighet, sier von Achen.

Han mener mangfoldet gir de ansatte ved museet en forståelse for at verden er videre enn kontoret de sitter på, og at det åpner for nye måter å tenke på.

– Vi har en klar rolle i samfunnet, og det er ikke bare å gi forskningsbasert innsikt i ting. Det er like viktig å være en motkultur. Vi skal ikke bare presentere samfunnet med hva det ønsker, men også hva det har bruk for. Det er ikke nødvendigvis alltid det samme. Kunnskapen skal være et stående, kritisk korrektiv. Om alle snakker om darwinisme, skal vi komme med bibelens skapelsesberetning. Om alle snakker om bibelens skapelsesberetning, skal vi komme med darwinismen.

Et mål for von Achen er at museet skal bli bedre på dialog, og at innsikt skal skapes i fellesskap med publikum. Han sammenligner en utstilling med en oseandamper som må følges av "en flåte av småbåter som stiller spørsmål". Han vil også ha mer samarbeid med omkringliggende museer i regionen.

Kan alltid forbedres

Universitetsmuseet er for tiden inne i en flytteprosess siden bygningen på Muséplass skal rehabiliteres. Det krever mye av institusjonen, men samtidig fører det til en stor forbedring både for utstillingsarealene og magasinene til museet.

Rehabiliteringen er bare en av forbedringene som står for tur. Von Achen mener at forestillingen om at "alt er på stell" er livsfarlig, og mener museet alltid vil ha et ubegrenset potensiale for forbedring.

– Det er en teologisk disiplin som heter eksegese, som handler om hvordan forholdene var på Jesu tid, og hva det betyr i dag. På samme måte er historie aldri bare historie. Ikke bare kan man si at den konstrueres av nåtiden, men den har også betydning for nåtiden. Vi vil bidra til noe vesentlig her og nå, og ønsker å gjøre det mulig å oppleve underholdende ting uten å legge en tung, didaktisk tyngde på folk, sier museumsdirektøren, før han fortsetter med et smil:

– Det er helt legitimt at museet også har en underholdningsverdi. Det aller beste er om du kan lokke folk inn med noe som er gøy.