Hjem
Aktuelt
Nyhet fra Hubro 1 - 2011

Å møte en pasient

En kommende lege skal ikke bare finne ut av pasientens plager, han må også takle pasientens personlighet. Legesamtalen står på timeplanen for medisinstudentene i Bergen.

Hovedinnhold

I et auditorium på Institutt for samfunnsmedisinske fag sitter Torild Jacobsen i rollen som pasienten Berit Ås.  Det er storgruppeundervisning i kommunikasjon for medisinstudentene på siste og sjette året. En legestudent går inn i rollen som legen, og skal finne ut av hvordan man kan hjelpe Berit Ås. Ås er anklagende og bebreidende. Studenten må jobbe hardt for å komme fram til en løsning.

Medisinprofessor Anders Bærheim er moderator i undervisningstimen, stopper opp og bryter inn i forløpet. Målet er å bevisstgjøre medisinstudentene i hvordan de kommuniserer med pasienter.

– Det finnes ikke noen fasit på hvordan forløpet ender opp. Jeg har laget ulike karakterer som vi spiller, men løsningen blir alltid ulik, det kommer an på dialogen, sier Torild Jacobsen, skuespiller og doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. 

Troverdige simulanter

Sammen har Torild Jacobsen og Anders Bærheim bygget opp en ny type kommunikasjonstrening for medisinstudentene i Bergen. Den aggressive pasienten Berit Ås og den sjenerte karakteren Siri Bakke er to typiske eksempler på personkarakterer de kommende legene kanskje vil møte ute på legekontorene om noen år. De to er bygget opp med tanke på hva som er viktige læremål for studentene.

I tillegg til pasientkarakterene storgruppeundervisningen har Jacobsen og Bærheim bygget opp Kom.lab, et ”kommunikasjonslaboratotrium”, der tredjeårsstudenter øver seg på legekonsultasjoner sammen med frivillige simulanter. Her møtes den kommende legen og pasienten i en en-til-en-samtale.

Skuespilleren blir doktor

I høst leverte Jacobsen inn sin doktoravhandling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB. Avhandlingen, “Fiksjonsbasert kommunikasjonstrening i medisinsk utdannelse - med bruk av teaterfaglige virkemidler" forsvarer hun i dag. Avhandlingen består av fire publiserte artikler om fiksjonsbasert kommunikasjonsundervisning.

Torild Jacobsen har tyve års erfaring som skuespiller ved Den Nationale Scene. Men da hun for noen år siden følte hun seg ferdig som skuespiller – ikke i mangel på gode roller, men som en personlig følelse av å ikke ha mer å gi – ønsket hun å gå inn på en ny karriere, der hun også kunne bruke sin teaterfaglige bakgrunn videre.

Tilfeldigvis og heldigvis møtte hun medisinprofessoren Anders Bærheim etter hovedfag i dramapedagogikk ved HiB. Og siden hun både hadde skuespillererfaring og pedagogisk hovedfag, lurte Bærheim på om de to ikke kunne utvikle et nytt undervisningsopplegg for medisinerstudentene i Bergen. Dette er nytt i Norge, og utviklingsarbeidet resulterte i en stipendiatstilling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. I dag, 20. januar, står disputasen da hun forsvarer sin avhandling.

Blir filmet

Jacobsen og Bærheim har valgt ut en gruppe pensjonister som har fått opplæring i rollene som pasienter med ulike typer lidelser.

– Opplæring av simulantene er viktig. De må være troverdige rollefigurer. I det øyeblikket studentene ikke tror på simulanten, er det lite læring. Men det å gi tilbakemelding er også krevende, pensjonistene har også fått opplæring i å gi tilbakemeldinger, sier Jacobsen.

Den simulerte legekonsultasjonen blir filmet, slik at studentene kan studere seg selv. Ubehagelig å bli filmet eller ei, undervisningsformen har fått gode tilbakemeldinger. Nå har Jacobsen utvidet Kom.Lab til også å omfatte tannlegestudentene på femte året. Jacobsen og Bærheim er i dialog med Institutt for klinisk odontologi for å videreføre Kom.Lab også odontologene ved UiB.

”Old news”

Mens Bærheim og Jacobsen har utviklet storgruppeundervisningen selv, har de sett over Atlanteren for fagkunnskap til Kom.laben.

I Nordamerika er kommunikasjonstrening for medisinstudenter nemlig ”old news”. Der  går denne undervisningen for medisinstudentene tilbake til 1960-tallet. I dag har man kommunikasjonsundervisning på alle nivå, med økende vanskelighetsgrader.

Men i Europa derimot, er det ikke like vanlig. Det finnes, men det er ikke satt så mye i system som i Nordamerika. Bare ni personer, inkludert Torild Jacobsen,  utgjør nettverket av trenere av simulanter rundt om i Europa.

Kanskje burde denne undervisningen ha vært vanligere også på denne siden av Atlanteren, Torild Jacobsen peker på at tre fjerdedeler av klagesakene som kommer inn til Legeforeningen handler om dårlig kommunikasjon.

– Skal man bli bedre i kommunikasjon må man trene seg. Det nytter ikke bare å lese seg til det, sier Torild Jacobsen.

Synes du dette temaet høres interessant ut, kan du også lese den amerikanske spalten "Playing Doctor", skrevet av pasientskuespilleren Robert Isenberg.

Artikkelen er hentet fra Hubro nummer 1 2011. Du kan lese hele magasinet i PDF-format her.