Hjem
Aktuelt
Utdanning

Ambisjoner for utdanningen

Kvalitet i utdanningen og mer utveksling. Det er målene for utdanningen ved UiB i 2012.

Universitetsledelsen har lagt frem sine ambisjoner for utdanningen ved UiB.
Universitetsledelsen har lagt frem sine ambisjoner for utdanningen ved UiB.
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum

I 2012 handler UiB sine utdanningsambisjoner om studiekvalitet og utveksling. I et nytt dokument legger universitetsledelsen frem planene for det nye året.

– Vi har hatt en rekke nye tiltak innen utdanning i senere tid og har nå fokus på utdanningskvalitet. Dette ønsker vi å formidle.  Denne meldingen handlet nettopp om det, sier viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan.

Han forteller at Utdanningsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med en rapport om læringsmålene ved universitetet og hvordan de skal oppnås. Rapporten skal vise frem alle elementene som bidrar til forskjellige deler av læringsprosessen, fra undervisning til vurderinger og evalueringer.

– Dette vil være utgangspunktet for å kunne identifisere hvilke deler av læringsprosessen som kan forbedres, sier Atakan. 

Nasjonal konferanse

Den 14. mai inviterer universitetet hele utdanningssektoren i Norge til en nasjonal konferanse om kvalitet i utdanningen. Da blir også rapporten til arbeidsgruppen lagt frem.

– Dette blir en utmerket anledning for oss å få gode innspill og tilbakemeldinger til rapporten, og dele våre tanker med andre utdanningssektorer, sier Atakan, og fortsetter:

– Jeg vil med dette hjertelig invitere alle våre studenter og ansatte til å delta på konferansen og aktivt bidra til diskusjonene.

30 prosent utveksling

En vel så viktig del av utdanningsstrategien for det nye året er utveksling. Dette har tradisjonelt vært et viktig felt for UiB, og i 2010 hadde 23 prosent av studentene som avla en grad vært på utveksling. 

Viserektor for internasjonale relasjoner, Astri Andresen, sier at målet i handlingsplanen for internasjonalisering er at 30 prosent av studentene som tar en grad skal ha hatt studieopphold utenlands.

BRIK og Japan 

I utdanningsambisjonene blir det spesielt lagt vekt på utveksling til Japan og til BRIK-landene (Brasil, Russland, India, Kina). Forsknings- og undervisningssamarbeid med disse landene har høy prioritet nasjonalt og i flere av UiBs egne fagmiljøer.

– Dette er land som inntar en stadig sterkere plass i internasjonal forskning og høyere utdanning, og dessuten i det politiske og økonomiske bildet. Vi vil gjerne at våre studenter skal ha mulighet til å følge med i denne utviklingen, og det er mange spennende og gode institusjoner der som vi tror kan være attraktive for norske studenter, sier Andresen.

Hun skryter spesielt av Japan-miljøet ved UiB, som hun mener det er viktig å utvikle.