Hjem
Aktuelt
FORSKERMOBILITET

Internasjonal service ved UiB

Et nytt servicesenter skal gi utenlandske ansatte ved UiB praktiske råd i møtet med det norske samfunnet. Senteret åpnet 23. januar 2013.

INTERNASJONAL SATSNING: Universitetet i Bergen åpner nå et servicesenter for internasjonal mobilitet rettet mot internasjonale forskere som kommer til Bergen. Illustrasjonsfotoet viser internasjonale studenter i Bergen.
INTERNASJONAL SATSNING: Universitetet i Bergen åpner nå et servicesenter for internasjonal mobilitet rettet mot internasjonale forskere som kommer til Bergen. Illustrasjonsfotoet viser internasjonale studenter i Bergen.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Da Universitetet i Bergen (UiB) vedtok sin internasjonale strategi var ett av målene å legge forholdene bedre til rette for det økende antall internasjonalt ansatte ved institusjonen. Som ledd i dette arbeidet åpner nå Servicesenter for internasjonal mobilitet (SIM) sine dører onsdag 23. januar.

Senteret vil være åpent alle hverdager mellom kl. 13-15. Foruten internasjonalt ansatte og gjesteforskere vil også deres familier kunne få veiledning for å gjøre overgangen til livet i Norge lettere.

– Senteret vil gjøre vårt arbeid rettet mot universitetets internasjonale forskere mer synlig og bedre tilgjengelig, sier rådgiver Signe Knappskog ved UiBs personal- og organisasjonsavdeling.

Knappskog er også ansvarlig for UiBs sider for forskermobilitet.

Hjelp til «det utenomfaglige»

Mens institutter og fakulteter tar seg av den faglige integreringen av de nyankomne internasjonale forskerne, kan Knappskog og hennes kolleger ved servicesenteret tilby ulike støttetiltak som går utover det rent akademiske.

– Spørsmål knyttet til immigrasjonsregler og -rutiner er det vi får mest spørsmål om. Ikke bare fra forskerne, men også fra instituttene og fakultetene. Det er jo gjerne der de søker hjelp først, men nå får våre utenlandske ansatte også muligheten til å komme direkte til oss, sier Knappskog og håper at det vil gjøre overgangen til norsk hverdag mest mulig knirkefri for de som kommer hit utenfra.

På servicesenteret vil de internasjonale ansatte og deres familier kunne få svar på alt fra formaliteter som anskaffelse av norsk skattekort til å få hjelp med spesielle saker som å forstå innholdet i et standard norsk informasjonsbrev før en graviditetskontroll.

Knappskog og hennes kolleger har også laget en brosjyre om servicesenteret, som både finnes i papirformat og kan leses på nett.

Vil lære av danskene

Etter hvert som UiB har markert seg stadig sterkere internasjonalt har også antall forskere og ansatte med ikke-norsk statsborgerskap økt. Ifølge Knappskog er det over 600 ansatte ved UiB som ikke er norske statsborgere. Et tall som ventes å øke i årene fremover. Derfor er det nye servicesenteret et kjærkomment tilskudd. Men Knappskog skulle ønske seg en klarere nasjonal strategi for mottak av ikke-norske arbeidstakere og arbeidssøkere.

– Jeg var nylig i Danmark og der har staten et organisert servicetilbud til utenlandske arbeidstakere i København og tre andre byer. Her kan folk få ordnet mange praktiske ting raskt. I Danmark støtter universitetene opp om dette tilbudet. Noe liknende har vi ikke i Norge, sier Knappskog og påpeker at fraværet av dette gjør at UiB og andre norske utdanningsinstitusjoner selv må foreta tiltak uten at det finnes en overordnet nasjonal strategi.

Det nye servicesenteret for internasjonalt ansatte er en del av EURAXESS-nettverket.