Hjem
Aktuelt
Konferanse

Samles om store samfunnsutfordringer

Onsdag 5. september møtes 450 statsvitere fra hele Europa i Bergen for å diskutere problemstillinger som er blitt særlig aktuelle etter 22. juli-kommisjonens rapport.

Konferansen skal se på store og vanskelige problemområder, og reformene som...
Konferansen skal se på store og vanskelige problemområder, og reformene som skal bidra til å løse dem.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det handler om wicked issues, som det kalles i organisasjonsforskningen. Det vil si store og vanskelige problemområder, som for eksempel klimautfordringer, kriminalitet, arbeidsledighet og samfunnssikkerhet. Forvaltningspolitikken har de senere årene vært preget av New Public Management-reformer, der man særlig har vært opptatt av hvordan man overordnet skal styre vertikalt nedover i organisasjon

- Det vi ser er at disse reformene fungerer bra så lenge vi befinner oss innenfor organisasjonsgrensene. Problemene oppstår når man skal håndtere problemstillinger som går på tvers av forvaltningsnivå og sektorgrenser, som tilfellet er med de såkalte wicked issues, sier professor Per Lægreid ved Institutt for organisasjon og  administrasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ansvarspulverisering

Lægreid har forsket på samfunnssikkerhet og samordning i mange år og er leder for den aktuelle EGPA (European Group for Public Administration) -konferansen, som arrangeres for første gang i Norge fra 5.-8. september 2012.

Konferansens hovedtaler er professor Werner Jann ved Universitetet i Potsdam og UiB, som skal holde et foredrag med tittelen «Wicked Problems and Contested Administrations: Why Government Organization Matters». Etter Jann blir det en kommentar ved professor Anne Lise Fimreite, som blant annet vil se på det som har kommet fram i etterkant av 22. juli-kommisjonens avsløringer av ansvarspulverisering, uklare ansvarsforhold og samordningsproblem på flere nivåer i statsapparatet.

- Terrorsaken illustrerer veldig godt denne manglende samordningen på tvers av ulike forvaltningsnivå, sier Lægreid.

Presenterer ny forskning

EPGA-konferansen foregår hele uken med en rekke innlegg og worksshops. Blant annet vil Lægreid sammen med Anne Lise Fimreite og Tom Christensen presentere et nytt paper om NAV-reformen, som konkluderer med at den ikke har vært vellykket i forhold til sine målsetninger. Mens Lise H. Rykkja presenterer et paper om krisehåndtering i statsapparatet i Norge.

Åpningsseremonien er 5. september kl. 14-16, Kongesalen, Radisson SAS Royal. Mer om konferansen og program: http://egpa-conference2012.org/