Hjem
Aktuelt
Endringer i regjeringen

Aasland går av

Tora Aasland slutter som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, beklager Aaslands avgang.

Sigmund Grønmo takker Aasland for en stor entusiasme og handlekraft for...
Sigmund Grønmo takker Aasland for en stor entusiasme og handlekraft for rehabiliteringen av museumsbygningen ved UiB.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Tora Aasland fratrer som Forsknings- og høyere utdanningsminister fra klokken 15.00 23. mars, i følge en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Rektor Sigmund Grønmo, sier at forholdet mellom Aasland og Universitetet i Bergen har vært ryddig og konstruktivt.

–  Jeg beklager at Aasland går av. Vi har hatt et godt forhold til henne som statsråd. Generelt har hun vist stor forståelse for universitetenes utvikling og utfordringer. Selv om regjeringens oppfølging av Soria-Moria-erklæringen om forskning og høyere utdanning ikke har vært så god som vi hadde sett for oss, har vårt forhold til statsråd Aasland vært ryddig og konstruktivt, sier Grønmo.

– Ved Universitetet i Bergen setter vi spesielt stor pris på at hun raskt sørget for bevilgning til nytt odontologibygg, og at hun har vist så stor entusiasme og handlekraft for rehabiliteringen av vår monumentale museumsbygning med sikte på åpning av den nye aulaen til grunnlovsjubileet i 2014, legger Grønmo til.

Kunnskapsdepartementet har til nå vært delt mellom Tora Aasland og Kristin Halvorsen. Halvorsen har fungert som Kunnskapsminister, men tar nå over ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet.

Sigmund Grønmo håper Halvorsen vil videreføre Aaslands positive og konstruktive forhold til universitetene.

– Jeg håper også at den nye statsråden vil satse sterkt på å følge opp målene om forskning og høyere utdanning i Soria-Moria-erklæringen. Vi forventer at hun følger opp Aaslands store innsats for rehabilitering av UiBs monumentalbygg og får på plass oppstarbevilgning på 10 millioner i revidert nasjonalbudsjett, slik at den nye aulaen kan åpnes til grunnlovsjubileet, sier Grønmo.