Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Ønsker dialog om fadderuken

Universitetsstyret vil arbeide for å sikre at fadderuken blir en positiv opplevelse for alle.

Foto/ill.:
Utdanningsavdelingen, UiB

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Helt fra den gangen har formålet vært å bidra til at de nye studentene får et sosialt nettverk tidlig i studiene. Dette gjør at de får en tilhørighet til universitetssamfunnet, samt at det bidrar til å redusere frafallet.

Når fadderuken ble behandlet i universitetsstyret torsdag 27. september, var det fordi det også finnes utfordringer ved fadderopplegget: Utenlandske studenter  kan føle seg lite integrert i fadderuken, blant annet på grunn av norske studenters drikkekultur. Drikkekulturen blir også opplevd som et problem av mange norske studenter.

Her kan du lese saksdokumentene fra universitetsstyremøtet.

Rektor Sigmund Grønmo sa at det var en mulighet å videreføre fadderordningen som nå, men at universitetet vil arbeide ytterligere med å redusere uheldige episoder i bybildet og i universitetsområdet.

Han la vekt på at det ikke er sikkert man vil unngå uheldige episoder uansett, men at det er et spørsmål om hvordan universitetet forholder seg til disse.

En del av dannelsen

Studentrepresentant Magne Seierslund vektla på sin side at fadderordningen er positiv som den er, og at man burde kunne leve med ubehageligheter på Torgallmenningen. Det er fint at studentene setter sitt preg på Bergen på starten av det akademiske året, sa han under møtet.

Han la likevel vekt på at alkoholfokuset er et problem, og at fadderuken må være et inkluderende arrangement for alle studenter. Han fikk støtte fra universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken:

Tas opp etter nyttår

Det er viktig for universitetsstyret at diskusjonen fremover skal være så åpen som mulig. Derfor ble det ikke gjort andre konkrete vedtak på styremøtet enn at det skal jobbes videre med fadderarrangementene.

Nå skal universitetsledelsen drøfte saken med studentene og studentorganisasjonene, så vel som fakultetene og samarbeidende utdanningsinstitusjoner. Deretter vil Fadderuken bli tatt opp igjen på det første møtet i universitetsstyret etter nyttår.

Motstridende signaler fra departementet

Blant de andre sakene som ble behandlet av universitetsstyret torsdag 27. september, var at Kunnskapsdepartementet forventer at universitetet innfører flere andre mål og styringsparametre enn de som er vedtatt av universitetsstyret.

På styremøtet ble det vedtatt å ta departementets krav til etteretning, samtidig som at kravene om nye mål ble sett på som et motstridende signal i lys av tildelingsbrevet hvor det gjøres klart at universitetet setter sine egne mål.

På møtet ble det også vedtatt en endring i instituttstrukturen til Det medisinsk-odontologiske fakultet. Fakultetet består nå av fem institutter: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin.