Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYRET

Vurderer fadderukens lengde

Universitetsstyret vedtok å vurdere fadderukens lengde. I tillegg skal fadderne få bedre opplæring.

Foto/ill.:
Utdanningsavdelingen, UiB

Fadderuken er svært populær blant studentene. Men klager på uro i forbindelse med fadderuken har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Torsdag 14. februar vedtok universitetsstyret å:

* Vurdere fadderukens varighet.
* Muligheten for flere faglige arrangementer under uken.
* Innsats for å begrense alkoholbruken i fadderperioden.
* Bedre opplæring av fadderne.

I tillegg ønsker UiB å samkjøre fadderuken ytterligere med andre opplæringsinstitusjoner og andre studentmottakstiltak.

Vedtakene ble tatt etter en høringsrunde ved fakultetene og Studentparlamentet.

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Målet er å bidra til et tidlig sosialt nettverk for nye studenter. På tross av stor tilfredshet blant studentene, har klager fra publikum på studentenes festing vært en utfordring.

I 2011 satt UiB av 500 000 kroner til arrangementer med faglig, sportslig eller kulturelt innhold, for å dreie uken over til en sterkere faglig profil. Studentene og fadderansvarlige har gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. Likevel har mediene viet stor oppmerksomhet til uro og fest i sin dekning av studiestarten de siste årene.

I tillegg vedtok universitetsstyret å videreføre UH-nett Vest i fem nye år. Dette for å fremme forskningssamarbeid og styrke undervisning i vestlandsregionen.

Universitetsstyret gir også universitetsledelsen fullmakt til å ferdigforhandle en avtale om å delta i medieklyngen i Bergen.