Hjem
Aktuelt

UiB styrker samarbeidet med Svalbard

Mandag 19. september underskrev Universitetet i Bergen og seks andre fastlandsuniversiteter en ny samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Kunnskapsminister Tora Aasland var til stede ved signeringen.

Hovedinnhold

– Denne samarbeidsavtalen vil videreføre og forsterke det gode samarbeidet om utdanning og forskning på Svalbard til det beste for samfunnet, studentene og partene på fastlandet, sier prodekan Lise Øverås ved UiB og direktør Gunnar Sand ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

UNIS ble opprettet i 1993 og inngikk den gang en samarbeidsavtale med de daværende fire universitetene på fastlandet. I løpet av de siste 18 årene har ikke denne avtalen vært revidert. I og med at Norge nå har fått fire nye universiteter, ble det i år påbegynt et arbeid for å revidere avtalen og legge til rette for at flere universiteter kunne få en samarbeidsavtale med UNIS.

Mandag 19. september 2011 ble den nye avtalen undertegnet mellom UNIS og syv fastlandsuniversiteter: NTNU; Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB); og universitetene i Tromsø; Nordland; Bergen, Stavanger og Oslo. Kunnskapsminister Tora Aasland overvåket signeringen.

Fortrinn som kan bygges videre på

- UNIS spiller en viktig rolle på fastlandet, fordi institusjonen er vår forlengede arm inn i Arktis, sa Aasland i sin tale i forkant av signeringen.  – Det er viktig at universitetene på fastlandet har en aktiv tilknytning til UNIS og at UNIS har en aktiv tilknytning til dem. Samarbeidet mellom UNIS og fastlandsuniversitetene opplever jeg som godt og det samarbeidet skal nå videreutvikles, sa statsråden videre. 

Gjennom god arbeidsdeling og konsentrert ressursinnsats kan partene utvikle sterkere fag- og forskningsmiljøer og høyere kvalitet innen høyere utdanning i Arktis enn de kan klare hver for seg, står det i den nye avtalen.

- UNIS og Svalbard har noen fantastiske fortrinn som aldri kan tilbys på fastlandet, sier Øverås. – Det er veldig mye god og sunn aktivitet som Universitetet i Bergen og UNIS sammen kan bygge videre på, sier hun.

- Partene skal utnytte kombinasjonen av universitetenes vitenskapelige tyngde og UNIS sine komparative fortrinn, gitt av lokaliseringen på Svalbard, til å innta lederroller i internasjonal polarforskning, sier Sand.

Bakgrunn

Universitetssenteret på Svalbard ble opprettet som statlig aksjeselskap 29. nov. 2002. Selskapet avløste stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard, som ble opprettet i 1994 av universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Denne nye avtalen inkluderer også universitetene i Nordland, Stavanger og Ås.

UNIS sitt formål er å tilby undervisning og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område med de muligheter det gir. Studietilbudet skal fremstå som et supplement til undervisningen ved universitetene. Studietilbudet skal ha en internasjonal profil og undervisningen skal foregå på engelsk. Det skal være balanse mellom norske og internasjonale studenter.