Hjem
Aktuelt
BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL

Globale ambisjoner

Bergen Summer Research School har i løpet av bare fire år satt Bergen, UiB og samarbeidspartnerne på verdenskartet på en måte som har overveldet selv de lokale arrangørene.

– Vi får henvendelser hele året fra hele verden. Folk spør: Hva blir tema neste år og når kan vi søke? Så at sommerskolen har satt Bergen på kartet, kan vi trygt si, forteller den fornøyde lederen for prosjektet, professor Kjersti Fløttum, som selv tok initiativet til Bergen Summer Research School (BSRS) da hun var viserektor ved UiB og påfølgende har ledet sommerskolens fire første år.

Fløttum understreker også en annen viktig målsetting da prosjektet ble sparket i gang i 2008: nemlig at UiB ville stimulere til økt kontakt mellom universitetets egne doktorgradskandidater med studenter og unge forskere fra resten av kloden.

Tverrfaglig forum

– Det er en fantastisk opplevelse for unge forskere å møte andre forskere fra hele verden som er på samme nivå som dem selv. Derfor har vi jobbet for å ha en god blanding av forskerrekrutter fra ulike land på alle kurs. Og det er viktig at vi har med våre egne kandidater. Tilbakemeldingen hittil har kun vært positiv. Ikke minst det at BSRS gir folk en trening i det å være sammen i et tverrfaglig forum. Det er viktig i den type globale problemstillinger som reises i BSRS, sier professoren.

 I år er tema for BSRS ”Normer, verdier, språk og kultur” og knytter slik an til de foregående tre års tema der det globale hele tiden har stått i fokus. I startåret 2008 stod global fattigdom på agendaen, året etter var det tid for kontemplasjon over klima, miljø og energi før man i fjor diskuterte global helse.

 – Vi har hatt en fireårsplan for BSRS, der vi hele tiden har hatt som overordnet mål å fokusere på de store globale utfordringene. Men vi har fordelt undertemaene på ulike fagfelt og fakulteter, selv om det er en del temaer som naturlig går igjen.

Bedre dialog

Ikke minst er Fløttum opptatt av hvor unik BSRS har vært i denne typen kurssammenheng når det gjelder å flette sammen tema som angår folk både i nord og sør. Det at sommerskolen har taklet komplekse tema med et globalt blikk, mener hun er helt nødvendig for å skape bedre dialog.

– For det første var dette viktige, store og ambisiøse temaer. For det andre hadde vi ikke sett at noe sånt var gjort før. Og for det tredje er Bergensmiljøene sterke på disse temaene. Vi kunne tilby høy kvalitet. En av de viktige målsettingene skal være møtet mellom unge forskere i det rike nord og vest og de fra sør. Dette er fremtidens forskere og ledere. Derfor er det viktig at vi får en samtale om våre felles globale utfordinger. Selv om vi ikke kan finne løsninger på alt, får vi frem nye og verdifulle perspektiver, mener hun.

I tråd med sommerskolens utvikling har man i år utvidet tilbudet med en egen mini-mini-filmfestival, der det vises dokumentarer som spenner fra kulturkamp i Etiopia til et blikk bak kulissene i wrestlingens verden. Ifølge Fløttum fungerer dette både faglig og som et middel for å få til noe mer sosialt samlende under sommerskolen.

Kultur og kommers

Også i 2011 fortsetter samarbeidet mellom BSRS og Bergen Næringsråd. I et åpent møte med tema ”Kultur som en global handelsvare” drøftes tankevekkende perspektiver i skjæringen mellom kultur og kommers.

– Næringsrådet er viktig som et bindeledd mellom akademia og næringslivet. Næringsrådet har vært veldig samarbeidsvillig, og hvert år har vi diskutert med dem hva som kan være tema av interesse for våre studenter og samtidig for næringslivet, sier Fløttum og legger til.

 – Men møtet er åpent også for andre enn næringslivet, så vi skulle gjerne ønsket mer deltakelse fra det generelle publikummet også.

Sommerskolen videreføres

UiB har allerede bestemt at BSRS skal fortsette i en eller annen form etter fire års suksess. Oppfølgingen skal diskuteres med samarbeidspartnerne NHH, CMI, Uni Research og HiB. Avtroppende leder Fløttum har klare tanker om hva som bør beholdes.

– Mitt standpunkt er at møtet mellom nord og sør bør videreføres, for det er noe som er verdifullt og unikt som vi har fått svært gode tilbakemeldinger på. Det at de unge fra den rike verden møter de unge fra den mindre rike delen av verden er viktig. Vi trenger perspektiver fra hele verden. Dessuten mener jeg at det tverrfaglige også må være med videre, slår Kjersti Fløttum fast før hun neste uke går løs på fjerde og siste økt som sjef for UiBs sommerskole for unge forskere.