Hjem
Aktuelt
INNOVASJON

Inspirasjon til innovasjon

Fysikkprofessoren Erling Hammer har greid å gjøre forskning om til arbeidsplasser. Derfor ønsker nye generasjoner å hente inspirasjon fra den godt tilårskomne professoren.

Hovedinnhold

En  professor som nærmer seg de åtti, og blir karakterisert som et frisk pust av de unge, må kunne si seg fornøyd.

Denne rosende karakteristikken får han fra studentorganisasjonen Start UiB,  som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet ved UiB. De inviterte prof. em. Erling Hammer som inspirator til å se hvilke muligheter som finnes innenfor forskningsdrevet innovasjon.

– Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan idéer blir til reell verdiskaping, sier leder av Start UiB Martin Tran.

Tran mener at ordet innovasjon er blitt utvannet.

– Det brukes i alt fra reklame for hårprodukter til hvordan skrukorken på energidrikk-flasken har blitt endret. Vi ønsket å koble inn det som faktisk er skikkelig innovasjon, og da hentet vi inn professor Hammer, sier Tran.

Prof. em. Erling Hammer har opplevd offshore-industriens fødsel og vekst, men har utviklet måleinstrumenter for alt fra fisk til hjerterytme.  For de unge innovatørene ved UiB var det spesielt spennende å høre hvordan Hammer brukte kunnskap fra medisinsk teknologi, der han hadde jobbet med å forbedring av en pacemaker,  til utviklingen av olje-vannfraksjonsmåler for offshore-industrien.

Innovasjon

Innovasjon er definert som en av de fire hovedoppgavene ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) ved UiB. Men på samme måte som med utdanning og formidling, er det forskningen som skal være utgangspunktet.

– I næringskjeden mellom grunnforskning og næringsutvikling kan det være mye viktig innovasjon som ikke nødvendigvis fører til kommersialisering, sier instituttleder Geir Anton Johansen, ved IFT.

IFTs holdning til kommersialisering av forskningsresultater er at den enkelte skal ha et bevisst forhold til kommersialisering og tenke det som en mulighet i sitt arbeid, men ikke ha det som primær drivkraft for forskning.

Fra ”lab til landet”

Martin Tran i Start UiB mener at fri forskning er viktig, men at for å inspirere studenter må også den praktiske anvendelsen av revolusjonerende resultater synliggjøres.

– Når man klarer å ta idéen ”fra lab til landet”, da har man mestret innovasjon og entreprenørskap.  Det er dette Hammer har gjort gjennom sitt virke som forsker og gründer, sier Tran.

Instituttleder Geir Anton Johansen ved IFT mener at innovasjon kan stimuleres ved bevisstgjøring om at dette er en del av universitetenes oppgave – og at det ikke er noen motsetning mellom innovasjon og forskning & utdanning, men at disse  gjensidig styrker hverandre.

IFT er tungt inne i Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Flere IFT- professorer er involvert i innovasjonsprosjekter med BTO, som hjelper forskningsinstitusjoner med å kommersialisere forskningsresultater.

– Resultater fra grunnleggende fysikkforskning finner anvendelser mot viktige områder som energi og medisin, sier Geir Anton Johansen.

Klikk her for en lenger versjon av filmen om Erling Hammer.