Hjem
Aktuelt
Pressemelding

40 års CO2 -målinger i unik databank

Over hundre forskere fra hele verden er involvert i verdens mest omfattende samordning av CO2-målinger i havoverflaten. Databanken SOCAT gjør det lettere for klimaforskerne å overvåke endringene i havet.

Hovedinnhold

6,3 millioner CO2-målinger utført av forskningsfartøy, frivillige observasjonsskip og andre, fra 1968 til i dag, blir nå offentlig tilgjengelige på ett sted. 

Forskere og dataspesialister fra Universitetet i Bergen (UiB) og Bjerknessenteret for klimaforskning har ledet etableringen av Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT).

Kan gi bedre klimapolitikk

– SOCAT gjør klimaforskerne i stand til å bestemme havets opptak av CO2 mye mer nøyaktig enn før, sier Benjamin Pfeil ved Universitetet i Bergen.

Havets opptak av COspiller en viktig rolle for CO2-nivået i atmosfæren. Rundt en fjerdedel av all CO2 som slippes ut tas opp i havet, men dette opptaket er følsomt for klimaendringer. Med mer nøyaktige målinger kan vi raskere vurdere endringer i klimapolitikken, som for eksempel endring av utslippskvoter som et mottiltak dersom havets opptak av CO2 endrer seg betydelig.

Tilgjengelig for alle

Til nå har måleresultatene vært samlet flere steder, ikke alltid tilgjengelige for alle.

– Nå blir det mulig å studere årlige og tiårige variasjoner i havets CO2-opptak, samt prosessene som påvirker havets evne til å ta opp CO2, sier Are Olsen ved Havforskningsinstituttet/Bjerknessenteret.

Detaljene blir publisert i tidsskriftet EOS, American Geophysical Unions journal, lørdag 17. mars. Dataene er tilgjengelige for alle på www.socat.info.