Hjem
Aktuelt
BIOMEDISIN

Lang vei mot ny medisin

UiB-forskere ble overrasket da de fikk et stipend på to millioner kroner fra Novo Seeds. Resultatet kan bli opprettelsen av eget firma, og nye medisiner mot genetiske sykdommer.

Hovedinnhold

I vår fikk professor Aurora Martinez på Institutt for biomedisin en overraskelse da hun ble kontaktet av danske Novo Seeds. Danskene hadde blitt oppmerksomme på det vitenskapelige arbeidet Martinez og kollegaene hennes gjorde, og oppfordret dem til å søke et stipend. Nå har de fått millionstøtte til kommersialisering av forskningsresultatene.

 – Denne bevilgningen gjorde at vi stoppet opp og så at dette er noe vi kan prøve. Det vi gjør blir vanligvis bare presentert i vitenskapelige artikler, nå kan vi være med å skape arbeidsplasser, sier Martinez, som leder biogjenkjenningsgruppen på instituttet

Føllings og andre sykdommer

Siden 2000 har hun ledet en forskningsgruppe som arbeider med sjeldne, genetiske sykdommer. En av dem er Føllings sykdom, eller fenylketonuri (PKU). Denne arvelige sykdommen rammer 4-6 barn i Norge hvert år, og gjør at kroppen ikke kan omdanne aminosyren fenylalanin.

Enn så lenge finnes det ingen medisin mot PKU, og om ikke pasientene følger en strikt diett kan det føre til hjerneskade.

Det Martinez og kollegaene hennes jakter på, er såkalte  pharmacological chaperones, eller ”farmasøytiske verger”. Det finnes mange genetiske sykdommer som er forårsaket av mutasjoner, og som fører til feil i proteinene. Tanken er at et molekyl kan bidra til at proteiner ikke får feil struktur og kollapser.

Forskerne bruker PKU som utgangspunkt, men arbeidet de gjør kan overføres til andre genetiske sykdommer. Det var dette som fanget oppmerksomheten til Novo Seeds.

– Mye potensiale

Novo Seeds er et program som er tilknyttet stiftelsen Novo Nordisk Fondet og Novo A/S. Programmet støtter lovende, vitenskapelige prosjekter som er i startgropen med å kommersialisere idéene sine.

– Det er mye potensiale i arbeidet til Aurora Martinez, sier Bobby Soni i Novo Seeds.

Han forteller at nettopp kvaliteten på det vitenskapelige arbeidet er fellesnevneren for prosjekter Novo Seeds velger å støtte.

– Vi var på utkikk innen forskningsfelt som er kommersielt relevante da publikasjonen til Martinez dukket opp. Innen sjeldne, genetiske sykdommer finnes det muligheter for et lite firma, sier Soni.

Soni forteller at Novo Seeds har en interesse av å ha et dynamisk miljø for bioteknologisk forskning. I utgangspunktet fantes det et godt forskningsklima, men få firma. Det håper Novo Seeds å gjøre noe med.

– Det vi håper på, om prosjektet går bra, er å få et tilstrekkelig grunnlag for en virkelig investering. Dette er en mulighet for Aurora Martinez til å finne svaret på noen spørsmål, sier han.

Vanskelig å kommersialisere

Martinez og kollegaene hadde ikke engang tenkt tanken på å kommersialisere forskningen sin før de ble kontaktet av Novo Seeds. Hun sier det generelt er vanskelig å kommersialisere bioteknologisk og farmasøytisk forskning, siden det kreves mange dyre prosesser over flere år før resultatet eventuelt blir en medisin.

Pre-seed støtten fra Novo Seeds består av en million kroner frem til februar, og enda en million om det viser seg riktig å starte et firma. Gruppen har allerede navnet klart, på god bergens manér utledet av det latinske ordet for regn: PluviaPharma.

– En del av aktiviteten vår blir mer anvendt, men vi er interesserte i å generere mer kunnskap, sier Martinez.

Har funnet en nisje

Kommersialisering av forskningsresultater er noe Universitetet i Bergen tar alvorlig, forteller prorektor Berit Rokne. Ifølge strategiplanen for 2011-2015 skal innsatsen mot dette prioriteres, samtidig som det stimuleres til entrepenørskap.

– Fortsatt er det slik det er forskere fra matematiske, naturvitenskapelige og medisinske miljø som har forretningsideer. Det er viktig for et breddeuniversitet som UiB også å motivere andre miljø innenfor samfunnsfag, humaniora og juss til å tenke i disse baner, sier Rokne.

I den internasjonale legemiddelbransjen har det blitt slik at store firmaer med tilsvarende ressurser legger beslag på utbredte sykdommer som kan gi store økonomiske gevinster. Nettopp derfor mener Martinez de kan ha funnet en nisje for firmaet sitt.

– Det er et behov for å forske på disse sykdommene, særlig siden de er mindre attraktive for de store selskapene, sier hun.

De viktigste artiklene fra forskningen: