Hjem
Aktuelt
Konferanse

Øst møter vest

Indiske og kinesiske akademikere er ikke vant til å diskutere seg imellom, og vestlige tenkere tar ikke hensyn til indiske og kinesiske erfaringer. Nå møtes de på UiB.

Indiske og kinesiske akademikere samles på UiB for konferansen Moral...
Indiske og kinesiske akademikere samles på UiB for konferansen Moral Imaginaries.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

I løpet av de to siste tiårene har hundrevis av millioner av kinesere og indere jobbet seg opp i middelklassen. Samtidig som at disse landene tar en stadig større plass i internasjonal politikk og næringsliv, er det stadig Europa og Nord-Amerika som danner bakgrunnen for menneskerettighetene og andre globale normer.

Men der Vesten har bakgrunnshistorier som den franske revolusjonen og holocaust, har land som Kina og India helt andre historier å basere samfunnet sitt på.

Fra 22. november til 25. november blir UiB gjestet av fem sentrale filosofer, historikere og samfunnsvitere fra East China Normal University i Shanghai, og indiske idehistorikere og samfunnsvitere fra Jawaharlal Nehru University i Delhi, Universitetene Cambridge og Oxford, og Columbia University.

Konferansen har fått navnet "Moral Imaginaries – Emerging Normative Regimes in India, China and the West".

Lytter med åpent sinn

– På konferansen vil vi diskutere viktige normative spørsmål uten å redusere dem til vestlige forestillinger og begrep. Det betyr at vi vil lytte til hverandre på en åpnere og mer grunnleggende måte. Det er nødvendig for å skape en meningsfull og kompetent kommunikasjon om moralske og normative perspektiv på stat og samfunn, noe som har vært en mangelvare, sier førsteamanuensis Thorvald Sirnes på Senter for vitenskapsteori.

Han mener at India og Kinas dominerende globale posisjoner bare vil bli forsterket de neste tiårene, og at en åpnere diskusjon derfor er nødvendig.

– Vi må innse i hvor stor grad vestlige normative forestillinger bygger på vestlige historiske erfaringer, og vi må ta på alvor de moralske og normative lærdommene som inderne og kineserne har gjort seg på bakgrunn av deres egne historiske hendelser, omveltninger, katastrofer, konflikter og fundamentale endringer, sier Sirnes.

Historiske bånd til Kina

Universitetet i Bergen har lenge hatt et nært forhold til East China Normal University, og flere forskere der har doktorgrad fra Senter for vitenskapsteori ved UiB – inkludert den nåværende rektoren Shijun Tong. SVT har også gode forskningsforbindelser til Delhi og Hyderabad.

– Historisk sett har disse to nasjonene og kultursfærene vært lite orientert mot hverandre. Det er ikke vanlig at kinesiske og indiske filosofer og samfunnsvitere diskuterer med hverandre. Slik sett vil konferansen være en spesiell mulighet, sier Sirnes.

Torsdag 22. november er konferansen åpen for alle interesserte. Programmet foregår på Ressurssenteret for internasjonal utvikling i Jekteviksbakken 31.