Hjem
Aktuelt

Reagerer på overstyring

Om regjeringen tvinger universitetene til å ta opp flere studenter, vil det gå ut over studiekvaliteten. Det frykter rektorene ved universitetene i Bergen og Oslo.

Hovedinnhold

For å imøtekomme den forventede økningen av nye studenter i årene som kommer, har Kunnskapsdepartementet tildelt flere studieplasser til universitetene. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen og rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo vil heller bruke pengene til å finansiere de eksisterende studieplassene.

I forrige uke fikk UiB et brev fra Kunnskapsdepartementet hvor det ble truet med sanksjoner om ikke universitetet tar opp flere studenter. Blant annet kan det føre til en stopp for fremtidige tildelinger, skriver studentavisen Studvest.

– Dette kan tvinge universitetene til å opprettholde et stort antall studenter med bare førti prosent finansiering og dermed svekke studiekvaliteten, sier Sigmund Grønmo til Studvest.

Vil ha frihet

Begge rektorene legger vekt på at universitetene bør ha frihet til selv å vurdere hva som er forsvarlige opptaksrammer, og de reagerer på det de kaller en departemental overstyring av universitetene.

Statssekretær Kyrre Lekve sier til Studvest at universitetene ikke kan fatte autonome avgjørelser for deretter å sende regningen til Kunnskapsdepartementet:

– Det er en frivillig sak å ta imot plasser, og om de ikke ønsker å være med på det så er dét også en autonom avgjørelse, sier han til studentavisen.

Studiekvalitet i fare

Slik det er nå, får universitetene tildelt seksti prosent av pengestøtten ved studentopptaket, mens de resterende førti prosentene blir utbetalt ved uteksaminering. Dette fører til et misforhold som blir forsterket av at gjennomsnittsstudenten avlegger færre studiepoeng i snitt enn i regnestykket til Kunnskapsdepartementet.

Rektor Sigmund Grønmo mener at antallet studenter med bare førti prosent finansiering setter studiekvaliteten i fare. Han ønsker bedre samsvar mellom studenttallet og antall fullfinansierte studieplasser.

Mens UiB i fjor høst fikk tildelt 80 fullfinansierte studieplasser over statsbudsjettet, går de inn for en samlet økning i opptaksrammene på tre plasser. Ved UiO blir det totale opptaket redusert med 51 plasser fra 2009 til 2010.