Hjem
Aktuelt
Nytt forskningssenter

Åpner senter for alders- og sykehjemsmedisin

Skal styrke det faglige tilbudet som gir gamle mulighet til å være hjemme i deres siste livsfase.

Alders- og sykehjemsmedisin er et fagområde i rask utvikling i Norge. Nå får området et eget senter ved UiB.
Alders- og sykehjemsmedisin er et fagområde i rask utvikling i Norge. Nå får området et eget senter ved UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I samarbeid med GC Rieber Fondene skal Universitetet i Bergen etablere et Senter for alders- og sykehjemsmedisin med hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Senteret vil være tilknyttet Institutt for samfunnsmedisinske fag, Faggruppen for allmennmedisin.   

Åpningen av senteret markeres med et seminar fredag 23. november, hvor det faglige programmet blant annet handler om regjeringens satsing på alders – og sykehjemsmedisin, demens og fastlegenes oppgaver.

Rask utvikling

Alders- og sykehjemsmedisin er et fagområde i rask utvikling i Norge, og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin ble opprettet av Legeforeningens landsmøte i mai 2011. Den Norske foreningen for alders- og sykehjemsmedisin ble nylig stiftet under Legeforeningens paraply i oktober 2012.

For å løse fremtidige utfordringer innenfor eldreomsorg har både sykehjemmene og den kommunale hjemmetjenesten betydelige behov for påfyll av kompetanse, fagutvikling og rekruttering.  Det er et mål å styrke det faglige tilbudet som gir de gamle muligheten til å være hjemme i deres siste livsfase gjennom kontinuitet i tjenesten, forutsigbarhet, og kompetanse. Når det er behov for det, må de gamle sikres en plass på sykehjem hvor de blir møtt med høy kompetanse, og optimal behandling og omsorg.

Forskning og utdanning

Dette skal oppfylles ved solide forskningsprosjekter, utdanning av studenter innenfor medisin, odontologi, farmasi, ernæringsvitenskap og andre relaterte fag med fokus på alders- og sykehjemsmedisin, kompetanseutvikling og implementering av det nye kompetanseområdet, dokumentasjon og nettverksbygging.

Det nye senteret skal engasjere forskere, helsepersonell, pårørende og pasienter, politikere, beslutningstakere og media.