Hjem
Aktuelt
Åpen forelesning

Siri Hustvedt til UiB

Den norsk-amerikanske forfatteren Siri Hustvedt kom til UiB for å diskutere personlighet med universitetets fremste hjerneforskere.

Siri Hustvedt
Forfatter Siri Hustvedt trakk fullt hus mandag.

Da hjerneforsker Kenneth Hugdahl leste om søvn og drømmer i Siri Hustvedts roman ”Når du ser meg”, ble han lettere overrasket og imponert da tidligere kolleger og venner plutselig dukket opp i bokens dialoger. 

Mandag ledet Hugdahl debatten under seminaret Borderlands. Hjerneforskere møtte litteraturvitere til debatt om subjekt og subjektivitet etter at Siri Hustvedt holdt sin forelesning for en full sal.

Se programmet her.

Hugdahl sa han stilte opp som ordstyrer i debatten fordi han interesserer seg for dialogen mellom forskjellige vitenskaper som litteratur og hjerneforskning.

–Ingen fag kan finne svaret på de store spørsmålene, for eksempel om subjektet eller om bevisstheten, alene.

Hjereforskeren mener at det er finnes et spennende skjæringspunkt mellom nevrovitenskap og litteratur. Mens hjerneforskerne jobber med subjektet utenfra, ser litteraturen på hvordan det er å være subjekt innenfra. Naturvitenskapene og humaniora generelt kan lære av hverandre ved å møtes til dialog, tror han.

– Naturvitere kan lære seg å åpne seg opp mot og forstå hvordan humaniora studerer subjektet, for eksempel via fortolkning. Humanistene har en tendens til enten å stille seg på sidelinjen av naturvitenskapen, eller å overfortolke eller misforstå dens resultater. Dialog vil hjelpe, sier Hugdahl.

Hugdah sier han har stor sans for hvordan Siri Hustvedt forsøker å ta inn nevrovitenskap i romanens dialoger eller gir karakterene ulike psykiske problemer basert på nevrovitenskap og hjerneforskning.