Hjem
Aktuelt
Student

Nytt studietilbud i kinesisk

UiB får et nytt bachelorprogram i kinesisk.

Universitetsstyret har vedtatt å opprette et bachelorprogram i kinesisk.
Universitetsstyret har vedtatt å opprette et bachelorprogram i kinesisk.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den nye satsingen på kinesisk følger opp universitetets målsetning om å utvikle studietilbud tilknyttet Øst-Asia, med japansk og kinesisk, og ble vedtatt i universitetsstyret 29.11.12. Universitetsstyret har tidligere vedtatt å tildele 10 nye studieplasser til et nytt bachelorprogram i kinesisk etter tildeling av frie studieplasser i revidert statsbudsjett.

Med bakgrunn i dette lyste Det humanistiske fakultetet ut en vitenskapelig stilling tilknyttet programmet. I tillegg skal det inngås et samarbeid med Hanban, det kinesiske hovedkvarteret til Konfutse-instituttene, som på vegne av kinesiske myndigheter arbeider for å etablere undervisning i kinesisk språk og kultur over hele verden.

Institutt for fremmedspråk har utarbeidet en studieplan for programmet, som vil ta opp 20 nye studenter ved opptaket i 2013, inkludert de 10 øremerkede plassene som kom med revidert budsjett.

Ønsker master i psykologi

Universitetsstyret vedtok, med forbehold om Kunnskapsdepartementets godkjenning, at det skal opprettes et masterprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet. Bakgrunnen for dette er fakultetets ønske om å legge om studieplasser fra årsstudium til masternivå. 

Rundt 500 av fakultetets studieplasser er knyttet til årsstudiet, som er grunnlag for 82 plasser i profesjonsstudiet i psykologi. Den sterke konkurransen om opptak videre til profesjonsstudiet, fører til et stort antall gjentaksopptak og eksamener. Dette begrenser både studieprogresjon for den enkelte og kapasitet for opptak av nye studenter.

Etter- og videreutdanning

UiBs planer for etter- og videreutdanning (EVU) ble drøftet i saken om nye studietilbud og fastsetting av opptaksrammer. Universitetet ønsker å integrere EVU i fagmiljøenes øvrige studievirksomhet. Styret og universitetsledelsen legger opp til en tydelig, sentral enhet som skal ha en støttefunksjon i forhold til fakultetenes satsinger på EVU. 

Les mer i sakspapirene her.