Hjem
Aktuelt
Internasjonalisering

Ny leder i UiB Global

Gro Lie blir koordinator og faglig leder for UiB Global.

Hovedinnhold

Hun tar fatt på lederjobben allerede over nyttår, i følge UiBs nyhetsavis På Høyden.

Lie skal samle og koordinere alle de ulike miljøene ved UiB som forsker på utviklingsrelaterte problemstillinger.

- Dette er en stilling som skal bidra til å koordinere og initiere samarbeid på tvers av fag og fakultet innenfor utviklingsrelatert forskning og globale utfordringer. Stillingen vil få et spesielt ansvar for samarbeid og koordinering mellom miljøer ved SV, HF og Juss. Begrunnelsen er at det ellers allerede er sterke satsingspunkt på denne type forskning på Senter for internasjonal helse, og ved HEMIL-sentret, samt i miljøer ved Institutt for biologi, sier Lie til På Høyden.

Hun legger til at hun ønsker å jobbe med å legge rammebetingelsene bedre til rette på tvers av alle fakultetene.

- Jeg syns det å få synliggjort den store bredden av aktiviteter som eksisterer på UiB i dag, er en kjempeviktig utfordring. Det er viktig både fordi miljøene er spredt ved hele UiB, ved mange fagmiljøer og mange institutter. Folk kjenner ikke hverandre tilstrekkelig, til tross for mange flotte initiativer og aktiviteter som Forskersommerskolen og Ressurssenteret. Det gjenstår likevel mye for å konsolidere og styrke UiBs samlede globale engasjement, sier Lie, som gleder seg til jobben.

- Jeg har et stort engasjement innen dette feltet, og syns dette er enormt viktig.