Hjem
Aktuelt
POLARFORSKNING

Åpent møte om polarforskning

Fredag 8. februar arrangeres et dialogmøte ved UiB, der Forskningsrådet ber om innspill til ny strategi for norsk polarforskning.

llustrasjonsfoto: www.colourbox.no
llustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Forskningsrådet arrangerer flere dialogmøter denne våren. Møtene er åpne for både fagmiljøene, næringslivet og andre interesserte, og skal munne ut i et policydokument som skal gi retning til Forskningsrådets satsing på polarfeltet fremover. Møtet ved UiB foregår i Egget på Studentsenteret fredag 8. februar fra kl. 10-13.

- Vi ønsker innspill til hvilke momenter vi skal ta hensyn til når vi skal legge opp strategien for norsk polarforskning for de neste ti årene, sier professor Peter M. Haugan ved Geofysisk institutt ved UiB.

Haugan sitter i arbeidsgruppen som skal utforme utkastet til den nye strategien, som skal innbefatte både Arktis og Antarktis. Han mener det er viktig å tenke både visjonært og langsiktig:

- Verden er i endring og vi står overfor store utfordringer både i forhold til klima og økonomi. Spørsmålet er hvordan vi skal innrette norsk polarforskning slik at vi kan være med på å løse disse utfordringene, sier han. 

Polarområdene er områder under stort press fra alt fra petroleums- til fiskeriindustri. Nye geopolitiske aktører som Kina og Korea er også kommet på banen.

- Endringene innebærer både nye problemstillinger og nye muligheter for samarbeid, sier Haugan.

Må sette agendaen

Prorektor Berit Rokne håper hele bredden av fagmiljøene ved UiB og omkringliggende samarbeidspartnere vil komme med innspill til den nye polarstrategien.

- Vi har lang forskningstradisjon innenfor feltet og en ubestridt kompetanse på en rekke av fagområdene polarforskningen baserer seg på. Forskningen ved UiB inkluderer relevante fagmiljø innenfor en stor bredde, fagmiljøer som også er svært tunge internasjonalt. Derfor må UiB være med å sette agendaen for polarforskningen i de neste ti årene, sier Rokne, som skal innlede dialogmøtet.

Forskningsbasert kunnskap

- Polarområdene er i en rivende utvikling. Norge har et ansvar for å sørge for at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for den videre utviklingen, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Han mener utviklingen vi nå ser i polarområdene trolig vil gjøre at flere og nye fagfelt vil begynne med polarrelevant forskning.

- Policyen vi skal utvikle nå blir førende i mange år framover. Derfor er vi opptatt av at mange deltar i prosessen, sier Unander.

Det er også mulig å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med ny polarpolicy. Disse sendes til e-postadressen polarinnspill@forskningsradet.no