Hjem
Aktuelt
ARKEOLOGI

Vi var smartere enn antatt

Homo sapiens er ikke den vi trodde han var. Menneskets hjerne var overraskende avansert for over 100 000 år siden.

Hovedinnhold

- For ti år siden trodde ingen på at det moderne mennesket kom fra Afrika, sier Christopher Henshilwood, professor ved universitetets Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Henshilwood har sammen med Benoit Dubreuil denne måneden en artikkel på trykk i den internasjonale akademiske journalen Current Anthropology. Der diskuteres to perioder i steinalderens sørlige Afrika, for mellom 77 000 og 59 000 år siden, da store forandringer fant sted i homo sapiens-samfunnene. De kombinerer kunnskap fra utgravinger med teorier om evolusjonen av vår hjerne og data fra nevrovitenskap.

Symbolske smykker

Henshilwood har sammen med studenter fra Bergen, i et norsk/sørafrikansk/fransk-prosjekt, gjort utgravinger på sørafrikanske felt. Utgangspunktet for den nylige publiserte artikkelen er funnene ved Blombos Cave, helt på den sørligste tuppen av Afrikas kyst. For ti år siden var det her man fant det som nå regnes som verdens eldste kunstverk ­­– okersteiner med abstrakte inngraveringer.

Funnet skapte oppmerksomhet fordi det viste oss at menneskene på den tiden kommuniserte i former vi ikke trodde eksisterte. I artikkelen diskuteres teorier om hjernens utvikling som kan forklare den oppfinnsomme oppførselen.

- I dag bruker vi symboler kontinuerlig, i måten vi snakker på, det vi har på oss, frisyren vår og så videre. Disse abstrakte graveringene er symbol, og symbol indikerer en mening som forstås av andre, sier Henshilwood.


I de sørafrikanske hulene fant teamet flere beviser på en moderne materiell kultur. Avanserte verktøy ble gravd frem, men funn av smykker og pyntegjenstander er kanskje enda mer oppsiktsvekkende.

- Ingen andre dyr bruker smykker. Disse menneskene brukte skjellperler for å formidle et budskap til andre individer rundt dem. Det som er symbolsk og abstrakt trengs å bli forklart, og blir et ytterligere bevis på sofistikert oppførsel.

Tankelesning

Dette er oppsiktsvekkende fordi vi snakker om mennesker som levde i Afrika for 80 000 år siden, eller mer. Tidligere funn av tilsvarende gjenstander har vært begrenset til utgravinger i Europa for mindre enn 30 000 år siden. En moderne menneskelig kultur kom ikke fra Frankrike, som tidligere antatt, og historiebøkene måtte skrives om.

- Skal du finne dine forfedre, må du nok til Afrika, sier Henshilwood.

Henshilwood og Dubreuils poeng er at homo sapiens hjerne må ha vært så avansert for over 100 000 år siden at de kunne forstå hverandres hensikter og ønsker. Forandringen i vår intelligens førte til store forandringer i den materielle og sosiale hverdagen.

- Hvis jeg sier til deg at du er en ”bloody stupid idiot” trenger du ikke si noe tilbake for at jeg skal forstå omtrent hva du tenker. Vi kan på en måte lese tankene til hverandre.

Denne evnen til å tolke andres holdninger ble viktig når det bare levde 10-30 000 mennesker i Afrika, og grupper på 30-40 mennesker, for det meste isolert, nå og da møtte på andre mennesker.

- De utvekslet gaver, og partnere, siden de ikke kunne formere seg innad i gruppen i det uendelige. For å avtale møtested og tidspunkt må de også ha hatt et tidssystem. En sosial sammenheng/tetthet (social cohesion) har vært essensielt.

Viktigheten av funnene som har blitt gjort i Sør-Afrika har ført til overskrifter verden over. Nå har prosjektet, kalt TRACSYMBOLS, fått ytterligere midler, og gruppen skal jobbe videre på andre felt i landet. Den komplette artikkelen til Henshilwood og Dubreuil kan du lese i Current Anthropology.