Hjem
Aktuelt
Forskningsevaluering

Antropologene får ros

Institutt for sosialantropologi ved UiB kommer svært godt ut i en fersk evaluering fra Norges forskningsråd.

Hovedinnhold

Sosialantropologi er et vidt felt. All menneskelig virksomhet og kunnskap er interessant når forskerne skal undersøke menneskehetens kulturelle mangfold og sosiale prosesser. Nå får sosialantropologene ved UiB ros fra Norges forskningsråd (NFR), som beskriver instituttet som et levende sted som gir signifikante bidrag til forskningsfeltet.

– Vi synes jo det er hyggelig. Dette er en evaluering av forskningen som foregår ved instituttet, og den viser at vi har kvalitet i forskerutdanningen og kvalitet i publikasjonene våre, sier instituttleder professor Edvard Hviding til Universitetets nyhetsavis På Høyden.

Best i Norge

Evalueringspanelet bestod av deltakere fra USA, Storbritannia, Finland, Danmark og Sverige, og ble oppnevnt i 2009 for å evaluere forskningsaktiviteten blant ni norske universiteter og forskningsinstitutter. Miljøet ved UiB gjør det best av de norske fagmiljøene på evalueringspanelets kvalitetsvurdering av vitenskapelige arbeider.

Les mer om evalueringen på Forskningsrådets hjemmesider.

Rapporten viser at UiB-miljøet har størst andel av publikasjoner på nivå 2 sammenlignet med de andre, og får skryt for å være det mest dynamiske i forhold til publikasjoner og analytisk styrke, skriver På Høyden.

Mer samarbeid

Når det gjelder norsk sosialantropologi generelt, ble deltakerne i panelet slått av hvor godt norske forskere har lykkes i gjøre sosialantropologi synlig i den norske offentligheten. Panelet etterlyser derimot mer samarbeid mellom norske sosialantropologer, selv om de peker på at forskere ved Christian Michelsens Institutt og UiB driver et omfattende samarbeid.

Institutt for sosialantropologi ved UiB er vertskap for seks forskningsgrupper av ulik størrelse, og har 16 vitenskapelig ansatte i faste stillinger. I tillegg kommer 5 postdok-stillinger og rundt 20 stipendiater.