Hjem
Aktuelt
GEOVITENSKAP

Lokker oljenæringen med grunnforskning

Fra jakten på Erik den Rødes badetemperatur til ekspedisjoner i Dronning Mauds land. Innfallsvinklene var mange da Institutt for geovitenskap viste frem relevant forskning for oljenæringen og andre samarbeidspartnere.

Institutt for geovitenskap viste frem relevant forskning for oljenæringen og...
Institutt for geovitenskap viste frem relevant forskning for oljenæringen og andre samarbeidspartnere.
Foto/ill.:
Ingvild Strøm Hansen

Geo-Partner seminar ble torsdag 7.februar arrangert for andre gang ved Institutt for Geovitenskap. Målet med dagen er å skape en møteplass med industri og andre samarbeidspartnere hvor forskerne kan vise seg frem for de riktige aktørene. Nå satser instituttet på at denne typen samfunnskontakt blir en langvarig tradsjon.

Ønsker å stimulere til flere forskningssamarbeid

– Vi bruker nettverkene vi har opparbeidet oss, for eksempel gjennom forskningssamarbeid, og inviterer kontaktpersoner fra disse bedriftene til å komme og høre på oss. Målet er å vise frem vår forskning og forhåpentligvis stimulere til enda flere samarbeidsprosjekt, sier instituttleder ved Institutt for geovitenskap, professor Gunn Mangerud. 

– Mens vi i fjor inviterte alumner til å holde innlegg har vi i år blant annet lagt til rette for at industrien skal bli kjent med mekanismene i Forskningsrådet. Vi ønsker at de skal bli bevisste på hvordan mekanismene i Forskningsrådet fungerer samt gjøre dem bevisste på hvilken mulighet som ligger i samhandling med akademia. Derfor startet vi dagen med å invitere en spesialrådgiver fra Forskningsrådet, supplerer Mangerud.

Inviterer til dialog

Oppmøtet på seminaret viste at nettverkene til forskerne på geovitenskap er av stor betydning. Rundt 40 personer fra de viktigste bedriftene i petroleumsnæringen og instituttsektoren hadde tatt turen til universitetet. 

– Samtidig ønsker vi ikke at dette skal bli for stort. For oss er det viktig å få til en dialog med dem som kommer. Derfor inviterer vi også til middag i Knut Fægris hus etterpå, forteller Mangerud.

Viserektor for utdanning og professor i seismologi, Kuvvet Atakan, holdt innlegg om jordskjelvforskningens betydning for oljeindustrien. I tillegg til å profilere sitt eget fag vektlegger Atakan viktigheten av en slik møteplass.

–Det er avgjørende å ha slike skjæringspunkt mellom anvendelse og grunnforskning. Dette er en arena for å diskutere – et krysningspunkt for akademia og næringsliv, sier Atakan.

Bidrar til forståelse

– For oss forskere er det viktig at næringslivet forstår vårt perspektiv og hva som opptar oss, sier professor Jostein Bakke, som også holdt innlegg på seminaret. 

Bakke forsker på hvordan klimasystemet blir påvirket av den naturlige variabilitet – altså hvordan klimaet var før drivhusgassene begynte å påvirke. Han mener at instituttets forskning på segmenter er særlig viktig for oljeindustrien, og vektlegger viktigheten av at industrien får tilstrekkelig prosessforståelse.

– Mange som har studert her på universitetet sitter i viktige stillinger, og det er viktig å invitere dem tilbake for å gi dem et innblikk i utviklingen av faget – slik at de henger med, avslutter Bakke.