Hjem
Aktuelt
UTDANNING

Vil ha diskusjon om utdanningskvalitet

Digitalisering, nye evalueringsformer, fagfellevurderinger og heving av pedagogisk kompetanse. Det er blant tiltakene som kan gjøre kvaliteten på utdanningen ved UiB enda bedre.

Studenter på forelesning
Studenter på forelesning
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

- Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre utdanningen ved UiB bedre og mer relevant, uten å fravike fra våre akademiske verdier, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved UiB.

Klikk her for å se stream av seminaret.

Atakan har ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet notatet Kvalitet i utdanning. Torsdag 13. desember snakker han om arbeidet på Studiekvalitetsseminaret 2012. I tillegg har han invitert alle fakultetene til møter for å diskutere videre oppfølging av notatet  i fagmiljøene.

Formålet med arbeidet har vært å belyse begrepet kvalitet i utdanningssammenheng og komme frem til en felles forståelse av hva som skal legges i det. En helt sentral problemstilling har vært hvordan det skal videreutvikles en kvalitetskultur ved UiB og i hvilken grad dette kan synliggjøres gjennom analyser og evalueringer.

På rett spor

Et viktig bakteppe for notatet har vært undersøkelsen Kompetanse 2020, som ble utført for UiB i 2010/11, i tillegg til at det har vært økt fokus på utdanningskvalitet nasjonalt gjennom UHR, NOKUT og Stortinget.

Svarene fra Kompetanse 2020 viste at samfunnet etterspør kandidater med kompetanse som samsvarer godt med universitetets akademiske verdier, som kritisk refleksjon, evne til å tilegne seg kunnskap, problemløsing og selvstendighet.

- Kompetanse 2020 ga oss en bekreftelse på at vi er på rett spor. Samtidig fikk vi behov for å ta et steg tilbake og samle oss rundt hva vi selv mener vi skal legge i begrepet utdanningskvalitet, sier Atakan.

Ingen oppskrift

Resultatet foreligger i notatet, som nå skal operasjonaliseres i fagmiljøene. Ikke på en slik måte at det er snakk om en oppskrift. Viserektors ønske er at notatet skal bli starten på en kontinuerlig diskusjon, som skal løfte opp og frem de elementene som bidrar til kvalitet.

I notatet foreligger en rekke tiltak som kan vurderes for å utvikle en helhetlig evalueringsarkitektur rundt utdanningskvalitet. Det gjelder tilrettelegging for digitalisering, økt pedagogisk kompetanse, fagfellevurdering av undervisning og ulike læringsmiljøtiltak. Enkelte fakulteter har allerede begynt å se på om vurderingsformene de har er gode nok til å måle studentenes læringsutbytte.

Hjelpespørsmål

Et helt kapittel i notatet er viet hjelpespørsmål rundt læringsmål, undervisning, måloppnåing og evaluering.  Ønsket er at institusjonen skal innta en dynamisk holdning til dette kapittelet, slik at det kan endres avhengig av utviklingen i prosessene. 

- Vi må fokusere på prosessen, heller enn enkelttiltakene, mener viserektor, som håper en diskusjon rundt disse spørsmålene kan være med på å bidra til en større bevissthet om kvalitet i utdanning og føre til kontinuerlige forbedringer.

- Det er også viktig å understreke at det allerede foregår mye gode diskusjoner og utdanning av svært høy kvalitet i fagmiljøene. Jeg ønsker å promotere tiltak, ikke diktere, sier Atakan.