Hjem
Aktuelt
Nyhet

Formidlingen til studentene skal bli enda bedre

Den pedagogiske opplæringen ved UiB, uniped, skal evalueres. Denne uken blir de ansatte spurt om hva de synes om ordningen.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Alle undervisere ved UiB må ta grunnkurs i universitetspedagogikk ved ansettelse. Kurset, uniped, tilbys av UiBs egen enhet for opplæring, forskning og utvikling innen læring og undervisning på universitetsnivå.

Lenge siden forrige evaluering

Sist uniped ble grundig evaluert var i 1996. Siden den gang har det vært store endringer i krav og rammer for undervisningen. Blant annet økende bruk av digitale hjelpemidler. Dermed er det igjen på tide med en evaluering. Denne uken vil de ansatte derfor motta en e-post hvor de blir spurt om hva de synes om ordningen. Evalueringen vil så bli lagt frem i vår.

 - For å oppnå kvalitet i utdanningen er vi avhengig av høy undervisnings- og veiledningskompetanse blant våre vitenskapelige ansatte. Det forutsetter at vi har et høyt faglig nivå på det universitetspedagogiske tilbudet. Vi må sørge for at tilbudet er tilpasset de behov våre ansatte har, sier prorektor Berit Rokne.

Ønsker innspill fra ansatte

Evalueringen, som vil gjennomføres av det eksterne firmaet, Ideas2evidence vil gi UiB nyttig informasjon om dagens tilbud. Synspunkt på forbedringer vil komme fra det universitetspedagogiske miljøet og de ansatte. Evalueringen vil gi mulighet til å finne ut på hvilken måte uniped best kan samarbeide med de ulike fagmiljøene.

 - UiB legger stor vekt på en kontinuerlig utvikling og forbedring av våre studietilbud. Våre vitenskapeligansattes pedagogisk kompetanse er en viktig del av dette. Vi vil blant annet vite mer om det er ønskelig med oppfølging etter at nyansatte har vært gjennom grunnkurs i pedagogikk. Vi vil veldig gjerne ha innspill om ulike behov innen pedagogikk fra våre vitenskapelig ansatte og fagmiljøer. Det vil derfor være viktig at flest mulig deltar i undersøkelsen, sier Kuvvet Atakan, professor og viserektor for utdanning.

 Vil sammenligne ordningen

Evalueringen vil også se på hvordan UiB sitt tilbud plasserer seg sammenlignet med tilbud på andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

 -Et overordnet mål for utdanningen ved UiB er å tilby forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet, kritisk refleksjon og etisk bevissthet. Vi ønsker derfor å tilby nyansatte og ansatte med lengre undervisnings – og veiledningserfaring et universitetspedagogisk tilbud som ivaretar UiB sitt pedagogiske grunnsyn. Samtidig må tilbudet fange opp trender i tide, som bruk av digitale hjelpemidler, sier Rokne.