Hjem
Aktuelt
Revidert nasjonalbudsjett

Etablerer studietilbud i kinesisk

Fra høsten 2013 utvider UiB studietilbudet i kinesisk språk. – Det er en sterkt økende interesse blant studentene for dette, sier rektor Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

– Med tanke på utviklingen i Kina og betydningen av kontakt mellom Norge og Kina på ulike områder blir det stadig viktigere å tilby språkstudier i kinesisk til våre studenter, sier rektor Sigmund Grønmo.

Universitetet i Bergen har lenge hatt et ønske om å få i gang et studium i kinesisk språk. Det har likevel manglet ressurser for å opprette det fagmiljøet som trengs for å sikre at studieopplegget blir forskningsbasert – altså at studentene får undervisning av forelesere som selv driver med forskning på feltet.

I revidert statsbudsjett opprettet Regjeringen 1005 nye studieplasser i Norge. Av de førti plassene som ble tildelt Universitetet i Bergen, fantes det ti som ikke var øremerket et spesifikt fagfelt. Alle disse ti plassene er nå gitt til Det humanistiske fakultet (HF) for etablering av et studietilbud i kinesisk.

Beskjeden start

Grønmo regner med at fagmiljøet vil trenge to faste vitenskapelige stillinger, og minst én stipendiat/postdoktorstilling.

– Bevilgningen til de 10 nye studieplassene bidrar til delvis finansiering av et slikt miljø, og vi arbeider med ulike muligheter for resten av finansieringen, sier han.

Gjert Kristoffersen, dekan på Det humanistiske fakultet, forteller at bevilgningen i første omgang bør gjøre det mulig å opprette et bachelorprogram, men at det i det minste vil være snakk om et årsstudium i kinesisk. Oppstarten er tenkt høsten 2013.

Østasiatiske studier

HF-dekanen forteller at kinesiskstudiet kan tenkes å bli bygget inn i en større struktur av østasiatiske studier. UiB har allerede et populært japanskfag, og prosessen med å ansette en professor i japansk er underveis.

– Vi håper å kunne tilby en kompetanse knyttet opp til de to store østasiatiske økonomiene, sier Kristoffersen.

I likhet med rektor Grønmo tror også dekanen at et studietilbud i kinesisk vil være populært blant studenter.

– Det drives kinesiskundervisning i regi av skoleverket i Bergen, og det er interesse for Kina både i samfunns- og naturvitenskap. Kinesisk er interessant nettopp fordi både samfunnet og økonomien til landet er blitt så viktig, sier Kristoffersen.

I dag tilbyr UiB begynnerundervisning i kinesisk i regi av Konfutse-instituttet i Bergen, organisert gjennom Senter for etter- og videreutdanning og med Institutt for fremmedspråk som faglig samarbeidspartner.

Konfutse-instituttene er opprettet av kinesiske myndigheter for å spre kunnskap om kinesisk språk og kultur. Det finnes rundt 350 av dem på verdensbasis, og UiB er vertskapsinstitusjon for det eneste i Norge.