Hjem
Aktuelt
Doktorpromosjon

De som spør "Hvorfor det?"

En god forsker stiller det samme spørsmålet som barn, sa Thomas Gjesteland i sin tale på vegne av de nye doktorene. 31. august ble de hyllet i Håkonshallen.

144 nye doktorer ble kreert i løpet av vårsemesteret. Det er ny rekord for...
144 nye doktorer ble kreert i løpet av vårsemesteret. Det er ny rekord for Universitetet i Bergen. Disse representerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

– Jeg har to nydelige barn. Hver gang jeg forteller dem en sannhet, slik som at stjernene er større enn månen, ser de på meg med vantro og spør: «Hvorfor det?» De stiller akkurat det spørsmålet en god forsker stiller.

Se bilder fra høstens doktorpromosjon

Thomas Gjesteland fra har nylig fått overrakt det håndfaste beviset på den nye doktorgraden sin av rektor og universitetsdirektør. Nå står han foran den rekordstore forsamlingen i Håkonshallen hvor han taler på vegne av de nye doktorene. Og han fortsetter:

– Arne Næss ble en gang spurt om når han begynte å klatre i fjell. Da svarte han at det var ikke han som hadde begynt å klatre. Det var alle de andre som hadde sluttet da de ble voksne. Slik er det også med forskning. Det er ikke vi som har begynt å forske. Det er de andre som har sluttet å spørre: «Hvorfor det?» Mens vi har vært privilegerte fordi vi har fått lov til å forfølge dette spørsmålet.

Ambisjoner og nysgjerrighet

Fredag 31. august feiret Universitet i Bergen 144 nye doktorgrader. Det er en ny rekord i antall doktorgrader avlagt på ett semester, og doktorpromosjonen ble gjennomført i steinhallen fra 1200-tallet ved enden av Bryggen.

Rektor Sigmund Grønmo pekte på at antallet doktorgrader er et resultat av satsingen på forskerutdanningen som en integrert del av forskningen til de ulike fagmiljøene på universitetet.

– Dette er gledelig for universitetet. Det er også gledelig for alle som har bruk for høy kompetanse i akademia og i samfunns-, nærings- og arbeidslivet ellers, sa han.

Over en tredjedel av vårens doktorer kom fra utlandet, med 29 ulike hjemland mellom seg. Rektor gratulerte dem alle, og fortalte at de er en vital og verdsatt del av det som gjør UiB til et internasjonalt forskningsuniversitet.

– Ta vare på og dyrk ambisjonene som ledet dere inn i doktorgradsstudiene. Vær nysgjerrige. Bruk den spesielle ekspertisen og den brede akademiske kompetansen deres til beste for samfunnet, oppfordret Grønmo.

Syv æresdoktorer

Seks æresdoktorat ble også delt ut under seremonien. Det syvende, til professor Maarit Jänterä-Jareborg fra Uppsala Universitet, blir utdelt i januar grunnet sykdom. Æresdoktoratene, som er den høyeste æren en person kan få av et universitet, blir tradisjonelt gitt til personer som har vært viktige for universitetet.

– Dagens æresdoktorer representerer Universitetet i Bergen ikke bare ved at de er svært viktige for oss, men også fordi de representerer den store bredden av akademiske felt på universitetet. De representerer også den internasjonale dimensjonen som er viktig i alt vi gjør, sa rektor Sigmund Grønmo.

Se video med æresdoktor Jon Hellesnes i spalten til høyre.

Æresdoktoratene ble tildelt på bakgrunn av anbefalinger fra hvert av universitetets seks fakultet, samt Universitetsmuseet. 

De nye æresdoktorene er Jon Hellesnes, Maarit Jänterä-Jareborg, Anne E. Magurran, Henning Dralle, Karl Halvor Teigen, Shelly Lundberg, og Cindy Lee Van Dover.

Les mer om de nye æresdoktorene her.