Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Etterlyser bevilgning til Museumsprosjektet

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget tar opp Museumsprosjektet spesielt i sin budsjettinnstilling, og ønsker aulaåpning i 2014.

Universitetsmuseet rehabiliteres, og blant planene er en aula i sydfløyen (til venstre i bildet).
Universitetsmuseet rehabiliteres, og blant planene er en aula i sydfløyen (til venstre i bildet).
Foto/ill.:
Marianne Røsvik

Hovedinnhold

Universitetsmuseet rehabiliteres, og planene innebærer blant annet at den nye aulaen i sydfløyen skal åpnes til grunnlovsjubileet i 2014. Etter at oppstartbevilgningen uteble i statsbudsjettet for 2013, blir disse planene forskjøvet.

Da Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget leverte sin budsjettinnstilling i starten av desember, ble Museumsprosjektet tatt spesielt opp av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Vil ha åpning i 2014

"Disse medlemmer viser til at Statsbygg har sluttført forprosjektet for rehabiliteringen av museumsbygningen ved Universitetet i Bergen, uten at dette har medført at det fra regjeringens side foreslås å bevilge penger til oppstart av rehabiliteringen. Dette til tross for at det har vært en uttalt målsetning både for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og for Kunnskapsdepartementet at den monumentale museumsbygningen skulle være ferdig rehabilitert til grunnlovsjubileet" heter det i budsjettinnstillingen.

Opposisjonspartiene viser også til at komiteen fremhevet Museumsprosjektet i sin innstilling i 2011. De skriver videre om prosjektet:

"Museumsbygningen ved Universitetet i Bergen er en monumental bygning av nasjonal karakter og betydning. Den står midt i Bergen sentrum som et symbol på det norske nasjonsbyggingsprosjektet. Etableringen av kunnskapsmiljøene var en bevisst del av landets myndigheters satsning på bygging og utvikling av den nye nasjonen. At museumsbygningen og universitetets aula ble reist i anledning Grunnlovens 50-årsjubileum i 1864, var ingen tilfeldighet. Disse medlemmer mener at målet om å åpne i alle fall Sydfløyen i forbindelse med grunnlovsjubileet, er et mål som bør opprettholdes."

Forventer bevilgning til våren

– Jeg er veldig fornøyd med at alle opposisjonspartiene fremhever betydningen av at det raskt kommer penger til Universitetet i Bergens monumentalbygg og spesielt aulaen, sier rektor Sigmund Grønmo.

Grønmo er særlig glad for at både Fremskrittspartiet og Venstre har satt av 40 millioner kroner til dette formålet i sine alternative budsjetter.

– Kunnskapsministeren har også lagt stor vekt på at det må komme penger til bygg og infrastruktur i den nærmeste tiden. Da må det være grunn til å forvente at det kommer penger til bygge- og rehabiliteringsprosjekter i revidert nasjonalbudsjett i mai 2013, og at det i den forbindelse kommer oppstartbevilgning til aulaprosjektet vårt, sier Grønmo.